Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55847
Title: Harsa generali lejn l-Evangelju skont San Gwann
Authors: Buttigieg, Charles
Keywords: Bible. John -- Criticism, interpretation, etc.
John, the Apostle, Saint
Issue Date: 2012
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Buttigieg, C. (2012). Harsa generali lejn l-Evangelju skont San Gwann. Lehen l-Art Imqaddsa, 33(178), 15-19.
Abstract: L-awtur tar-raba’ evangelju huwa Gwanni l-appostlu, huwa meqjus bhala d-dixxiplu l-mahbub ta’ Gesù u dan ghaliex kien ghadu zaghzugh meta gie msejja" minn Kristu u ghalhekk forsi kellu bzonn ta’ attenzjoni partikulari. Kien sajjied fimkien ma’ huh Gakbu u missieru Zebedew. Kien imqabbad minn Gesù biex fimkien ma’ Pietru jipprepara ghall-ahhar cena. L-uniku wieed mill-appostli kollha li baqa’ prezenti fil-grajja tal-Passjoni fejn minn fuq is-salib Gesù jafdalu lill-Madonna bhala ommu. Flimkien ma’ Pietru mar jigri hdejn il-qabar ta’ Kristu. Kien appostlu prominenti fil-bidu tal-Knisja. Huwa ppriedka fis-Samarija, fil-Grecja u fl-Asja Minuri, jigifieri fit-Turkija tal-lum b’mod partikulari gewwa l-belt importanti ta’ Efesu fejn illum hemm fdalijiet ta’ bazilika li kienet iddedikata proprju lilu. Flimkien mar-raba’ evangejlu, kiteb tliet ittri u l-Apokalissi. Miet f’età avvanzata hafna, gewwa Efesu madwar is-sena 100 W.K. Huwa cert li ma mietx martri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55847
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 178 : Ottubru-Dicembru : 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Harsa_generali_lejn_l-Evangelju_skont_San_Gwann_2012.pdf249.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.