Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56698
Title: San Publju Martri - f'xi kitbiet tal-1869, 1879, 1883 u 1895
Authors: Agius, Paul P.
Keywords: Publius, Saint, -approximately 112 -- In literature
Publius, Saint, -approximately 112 -- Cult -- Malta
Pullicino, Paolo, 1815-1890. Cenni storici della vita di S. Publio Martire primo vescovo della Chiesa di Malta -- Criticism and interpretation
Ferres, Achille, 1837-1907. Fuk il hajja ta San Publiu Martri leuuel iskof ta Malta -- Criticism and interpretation
Frendo Cumbo, Cristoforo, active 19th century. Il migia ta San Paul f' Malta : opra sacra f'hames taksimiet -- Criticism and interpretation
Preca, Annibale, 1832-1901. Storia sacra tat-Testament il Kadim u tat-Testament il Gdid -- Criticism and interpretation
Issue Date: 2017
Publisher: Floriana : Assoċjazzjoni Publju ta' Malta
Citation: Agius, P.P. (2017). San Publju Martri - f'xi kitbiet tal-1869, 1879, 1883 u 1895. [Festa San Publju Floriana] ktieb annwali 2017, 21-25
Abstract: Il-kitba u d-devozzjoni lejn il-qaddis Malti San Publju Martri, sa minn zmien ilu kien suggett popolari fost il-kittieba magnrufa fil-Gzejjer tagnna, specjalment fl-ewwel centinarju tas-Seklu XIX. Qed nipproducu firxa ta' kitba minn awturi maghrufa u differenti, Ii tvarja minn stil letterarju, opra teatrali morali/sagra, rakkonti storici kif ukoll ta' talb u qima lejn il-qaddis. Awturi bnal Kan. Dr Paolo Pullicino, Achille Ferris, Annibale Preca, u Cristofaro Frendo Cumbo, permezz tal-pinna taghhom, fost kittieba ohra, esprimew sentimenti nobbli, patrijottici, cenni storici u devoti dwar il-qaddis Malti. Fil-kitbiet taghhom dawn jaghtuna x'nifhmu Ii kienu ndirizzati mhux biss lejn dawk Ii kienu jafu jaqraw, imma wkoll lejn il-popolin Ii kien iktar imdorri jisma' r-rakkonti milli kapaci jaqra. Ta' min jinnota Ii l-kitbiet ta' dawk iz-zminijiet kienu bil-Malti Taljanizzat, kif il-qarrej jista' jara mit-titli u minn riproduzzjonijiet tad-dokumenti rispettivi, Ii gew imcekkna jew imkabbra mid-daqs originali taghhom ghall-konvenjenza ta' spazju. Kif wiehed jistenna, certi episodji u taghrif f'dawn id-dokumenti originali huma ripetuti, u ghalhekk qed jigu evitati f'dan l-artiklu. Madankollu sar sforz biex il-punti msemmija dwar aspetti differenti fuq dak Ii nkiteb fid-dokumenti originali, jigu misluta u hekk maghrufa.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56698
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCL&LMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAN PUBUU MARTRI - F'XI KITBIET TAL-.pdf442.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.