Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56905
Title: Il-Furjana mill-imghoddi lejn ghada
Authors: Friggieri, Oliver
Keywords: Floriana (Malta) -- History
St. Francis Barracks (Floriana, Malta)
Nostalgia -- Malta -- Floriana
Issue Date: 2017
Publisher: Floriana : Assoċjazzjoni Publju ta' Malta
Citation: Friggieri, O. (2017). Il-Furjana mill-imghoddi lejn ghada. [Festa San Publju Floriana] ktieb annwali 2017, 63-65
Abstract: Jekk fil-gzira nsibu bosta monumenti, toroq jew kappelli Ii jfakkruna f'San Publju certament Ii l-Furjana hija l-protagonista ewlenija Ii zammet haj il-kult u d-devozzjoni lejn dan il-qaddis permezz tal-Parrocca lilu ddedikata. Sa minn zmien bikri r-residenti tal-Furjana apprezzaw u hadu hsieb jippreservaw il-kult lejn dan il-qaddis, ghalhekk kif inhu xieraq, anke jekk din hi pubblikazzjoni Nazzjonali, il-Prof. Oliver Friggieri hass il-htiega Ii b'kitbietu johloq kuxjenza dwar dan is-subborg Ii zamm bla mittiefes il-kult lejn dan il-qaddis, Patrun ta' Malta
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56905
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt
Scholarly Works - FacArtMal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IL-FURJANA MILL-IMGĦODDI LEJN GĦADA.pdf513.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.