Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/57570
Title: L-Apokrafi
Authors: Buttigieg, Charles
Keywords: Apocryphal books (New Testament)
Apocryphal books (Old Testament)
Apocryphal Gospels
Gospel of Thomas (Coptic Gospel) -- Criticism, interpretation, etc.
Issue Date: 2010
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Buttigieg, C. (2010). L-Apokrafi. Lehen l-Art Imqaddsa, 31(170), 36-40.
Abstract: Ghalina l-kattolici minbarra l-kotba kanonici li huma l-kotba ispirati tal-Iskrittura Mqaddsa, hemm il-kotba apokrifi (mill-kelma griega ‘apokrypha’ li tfisser ‘mohbija’). Dawn il-kotba ma gewx meqjusin bhala ispirati minhabba l-kontenut dubjuz taghhom u ghalhekk ma gewx inkluzi fil-lista tal-kotba kanonici tal-bibbja. Hafna minnhom kienu kitbiet minn ambjenti injostici u eretici. Fihom anke xi esagerazzjonijiet zejda u ghalhekk gew mohbijin u mqieghda fil-genb, però zgur li hallew l-influwenzi taghhom matul is-snin. Kienu jservu fuq kollox bhala romanzi jew stejjer, izda mhux dejjem ta’ min jorbot fuqhom.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/57570
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 170 : Ottubru-Dicembru : 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-Apokrafi_2010.pdf228.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.