Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58021
Title: Editorjal : pellegrini jew turisti?
Authors: Chircop, Twanny
Keywords: Editorials
Pilgrims and pilgrimages -- Palestine
Tourists -- Palestine
Issue Date: 2010
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Chircop, T. (2010). Editorjal : pellegrini jew turisti? Lehen l-Art Imqaddsa, 31(167), 01-04.
Abstract: Meta wiehed jigi l-Art Imqaddsa jibqa’ impressjonat bin-numru kbir ta’ vizitaturi li jara fis-santwarji u fit-toroq ta’ Gerusalemm, Nazaret u Betlehem. F’dawn l-ahhar snin, minkejja li t-tensjoni politika ma naqsitx, in-numru ta’ persuni li jigu jzuru l-Art Imqaddsa ma naqasx. Xi perjodi tas-sena, l-aktar il-Milied, il-Gimgha Mqaddsa u x-xhur ta’ Settembru u Ottubru, jimmarkaw il-quccata fin-numru ta’ vizitaturi fl-Art Imqaddsa. Skont cifri moghtijin mill-Ministeru tat-Turizmu Israeljan, il-vizitaturi li gew Israel fis-sena 2008 kienu b’kollox 3 miljuni, li minnhom 1.8 miljun kienu vizitaturi Kristjani. Dan ifisser li kwazi 2 minn kull 3 vizitaturi li jigu f ’Israel jigu bi skop religjuz Kristjan.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58021
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 167 : Jannar-Marzu : 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Editorjal_pellegrini_jew_turisti_2010.pdf295.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.