Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58056
Title: San Pawl: xbiehat popolari fis-santi
Keywords: Holy cards -- Malta
Christian art and symbolism -- Malta
Hobbies -- Malta
Malta -- Religious life and customs
Paul, the Apostle, Saint -- Art
Issue Date: 2006
Publisher: Rabat, Malta : Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl
Citation: Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl (2006). San Pawl: xbiehat popolari fis-santi. Festi Taghna Rabat 2006, 5-8
Abstract: Ma' l-izvilupp ta' l-istampar bdiet u mxiet id-drawwa li jigu stampati xbiehat ta' qaddisin Ii whud minnhom kisbu proprju il-popolarita taghhom bit-tqassim ta' l-istess santi. Fost l-aktar suggetti popolari fil-qasam tas-santi stampati hemm bla dubju iI-Madonna taht id-diversi titli taghha u Sidna Gesu fi stadji differenti f'hajtu specjalment fl-immagini tieghu, msallab. Imbaghad hemm diversi qaddisin Ii hafna drabi minhabba li gew iddikjarati bhala protetturi ta' diversi kundizzjonijiet fil-hajja saru aktar popolari minn ohrajn. Fost dawn hemm Sant' Antnin, Santa Lucija, Santa Rita, San Guzepp ta' Copertino, San Rajmondu Nonnatu , Sant' Anna u San Gwakkin u San Guzepp. San Pawl ukoll igawdi popolarita f'dan il-qasam izda ghall-kollezzjonisti tas-santi joffri sfida akbar sabiex wiehed isib numru ta' santi differenti.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58056
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAPM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
San Pawl xbiehat popolari fis-santi.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.