Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58330
Title: L-attenzjoni ta' Gesu' lejn in-nisa f'Luqa (1)
Authors: Sciberras, Lawrenz
Keywords: Women in the Bible
Bible. Luke -- Criticism, interpretation, etc.
Issue Date: 2010
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Sciberras, L. (2010). L-attenzjoni ta' Gesu' lejn in-nisa f'Luqa (1). Lehen l-Art Imqaddsa, 31(168), 21-26.
Abstract: Il-prezenza tan-nisa flimkien mal-missjoni moghtija lilhom ma qieghda fl-ebda Evangelju iehor daqs kemm f’dak ta’ Luqa. It-tielet evangelista sema’ b’dan kollu, u ghalhekk ra u kkonkluda li mhix haga kazwali li Gesù gab ruhu b’dik il-manjiera maghhom. Ghalkemm jorbot il-prezenza taghhom mal-vjagg ta’ Gesù lejn Gsuslemm, dawn in-nisa kellhom rwol tassew gholi u importanti fl-izvilupp tar-rakkonti ta’ Gesù. Anzi Luqa jgholli tassew ’il fuq il-prezenza tan-nisa tant li jqeghedhom flimkien mat-Tnax. “Kellu mieghu t-Tnax, u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti hziena u mill-mard” (Lq 8,2).
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58330
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 168 : April-Gunju : 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-attenzjoni_ta_Gesu_lejn_in-nisa_f_Luqa_1_2010.pdf397.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.