Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58334
Title: Is-sacerdozju ta' Kristu fl-Ittra lil-Lhud (1)
Authors: Muscat, Noel
Keywords: Jesus Christ -- Priesthood
Bible. Epistles of Paul -- Criticism, interpretation, etc.
Issue Date: 2010
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Muscat, N. (2010). Is-sacerdozju ta' Kristu fl-Ittra lil-Lhud (1). Lehen l-Art Imqaddsa, 31(167), 42-48.
Abstract: L-Ittra lil-Lhud hi mimlija densità ta’ duttrina teologika u profondità umana. L-awtur jesprimi gharfien tal-misteru ta’ Kristu u, fl-istess hin, jipprezentah bhala dak li hu haga wahda f’kollox ma’ l-umanità. Fl-istess hin l-Ittra hi mimlija riferimenti ghall-kult tat-Testment il-qadim u riferimenti simbolici lejn realtajiet tar-religjon Lhudija. Fost l-istudjuzi hemm diversi mistoqsijiet dwar din il-kitba: min hu l-awtur ta’ din l-Ittra? Nistghu norbtuha b’xi mod ma’ l-Appostlu Pawlu? Min huma d-destinatarji ta’ din l-ittra? Se nippruvaw naghtu harsa lejn dawn l-elementi qabel ma nidhlu fit-tema principali ta’ l-Ittra, jigifieri s-sacerdozju wahdieni ta’ Kristu li jissupera s-sacerdozju tat-Testment il-qadim. Dan sejrin naghmluh ukoll fil-kuntest tas-sena li l-Papa Benedittu XVI ried li niddedikawha ghall-approfondiment tas-sacerdozju ministerjali.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58334
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 167 : Jannar-Marzu : 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Is-sacerdozju_ta_Kristu_fl-Ittra_lil-Lhud_1_2010.pdf460.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.