Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58362
Title: Il-foqra tal-Mulej bil-Bibbja
Authors: Buttigieg, Charles
Keywords: Poverty in the Bible
Poor -- Biblical teaching
Poverty -- Religious aspects -- Christianity
Issue Date: 2010
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Buttigieg, C. (2010). Il-foqra tal-Mulej bil-Bibbja. Lehen l-Art Imqaddsa, 31(167), 38-41.
Abstract: Fl-Ebrajk insibu diversi kliem li jfssru l-kelma ‘faqar’, fost dawn insibu: ebhyon, dal, rush, chelekhah. Fil-Grieg insibu l-kelma ‘ptochoi’ ghall-foqra. Insibu ukoll fl-Ebrajk ilkelma ‘anaw’, plural ‘anawim’, li gejja mill-verb ‘anah’, li jfisser ‘tghawweg ‘l isfel’ jew ‘titghawweg’, ghaliex dawk li huma fqar u batuti minhabba s-sewwa huma tassew qaddejja umli ta’ Alla. Ghalhekk l-‘anawim’ huma dawk il-fqar li jbatu u jitolbu b’qalb umli, u huma msejha fl-Antik Testment bhala ‘il-foqra ta’ Jahweh’: “il-fqir jidher bhala l-habib u l-qaddej ta’ Jahweh” (Salm 86:1). L-idea kienet mela li l-ghani mhux inklinat li jirrikorri ghand Alla ghax ma jonqsu xejn, waqt li l-fqir mahqur ihares lejn Alla.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58362
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 167 : Jannar-Marzu : 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-foqra_tal-Mulej_bil-Bibbja_2010.pdf334.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.