Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58936
Title: Il-festa ta' San Ġużepp tar-Rabat tal-Imdina
Authors: Galea, Clifford
Keywords: Rabat (Malta)
Joseph, Saint -- Cult -- Malta
Feasts, Religious -- Malta
Oratory of St. Joseph (Rabat, Malta)
Feast of St. Joseph -- Malta -- Raba
Arcikonfraternità ta San Ġużepp (Rabat, Malta)
Galard et Fils (Firm). St. Joseph (Rabat, Malta)
Processional statues -- Malta -- Rabat
Joseph, Saint -- Processional statues -- Malta -- Rabat
Issue Date: 2009
Publisher: Għaxaq : Għaqda Mużikali San Ġużepp
Citation: Galea, C. (2009). Il-festa ta' San Ġużepp tar-Rabat tal-Imdina. Festa [San Ġużepp, Għaxaq] 2009, 151, 153.
Abstract: Huwa fatt maghruf li I-Festa ta' San Guzepp tad-19 ta' Marzu, hija wahda mill-eqdem festi tradizzjonaii Ii jigu cceiebrati f'pajjizna. Tant hu hekk Ii nsibu dokument, Ii biex dejjem titkabbar iI-qima lejn San Guzepp fis-16 ta' Gunju 1508, iI-Kapitlu taI-KatidraI flimkien mas-Senat taI-Universita taI-Imdina (li kien iI-Gvern ta' Malta ta' dak iz-zmien) kienu qablu u ddikjaraw flimkien Ii I-Festa ta' San Guzepp f'dan iIJum tad-19 ta' Marzu, tibda tigi ccelebrata u osservata bhala Festa Kmandata u Festa Pubblika ghaI Malta kollha.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58936
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRDT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
II-Festa ta' San Ġużepp.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.