Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/59646
Title: Editorjal : l-Art Imqaddsa mal-Frangiskani. Ghalfejn?
Authors: Chircop, Twanny
Keywords: Pilgrims and pilgrimages -- Palestine
Tourism -- Palestine
Heritage tourism -- Palestine
Issue Date: 2009
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Chircop, T. (2009). Editorjal : l-Art Imqaddsa mal-Frangiskani. Ghalfejn? Lehen l-Art Imqaddsa, 30(164), 01-04.
Abstract: Nghixu fi zmien li fih il-maggoranza tal-Maltin u Ghawdxin jivjaggaw. Dan hu sinjal ta’ progress ekonomiku u ta’ kapacità li nifthu l-orizzonti taghna ghad-dinja globali li fiha nghixu. Nghixu fi zmien li fih hemm kompetizzjoni gusta u tajba, li fiha jirbah min joffri l-ahjar prodott. Dawn l-elementi mhumiex biss prezenti fil-qasam politiku, socjali u ekonomiku ta’ pajjizna, imma dahlu wkoll fil-qasam religjuz. Illum il-gurnata diversi operaturi ta’ l-ivjaggar skoprew il-vantaggi ta’ dak li qieghed jissejjah “turizmu religjuz”. Postijiet bhal: Lourdes, Ruma, Assisi, Medjugorje, saru centri li fihom imorru eluf ta’ insara ghal skopijiet religjuzi, imma wkoll bi skop li jzuru postijiet sbieh u turistici marbutin maghhom. It-turizmu religjuz huwa industrija li tista’ thalli qligh lil min ihaddimha. Pajjizna stess hu rreklamat bhala centru ghal turizmu religjuz, l-aktar matul din is-sena li fiha qeghdin niccelebraw l-2000 sena mit-twelid ta’ San Pawl. Wiehed mill-postijiet li jigbed fih eluf ta’ insara hu l-Art Imqaddsa. B’xorti tajba, l-attrazzjoni lejn l-Art ta’ Gesù ma tonqosx fost l-insara, ukoll jekk is-sitwazzjoni politika fil-Lvant Nofsani ma tkunx dejjem wahda ta’ paci.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/59646
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 164 : April-Gunju : 2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Editorjal_l-Art_Imqaddsa_mal-Frangiskani_Ghalfejn_2009.pdf188.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.