Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/59699
Title: Pawlu ta' Tarsu (5)
Authors: Buscemi, Alfio M.
Keywords: Paul, the Apostle, Saint -- Travel
Paul, the Apostle, Saint -- Cult
Paul, the Apostle, Saint -- Study and teaching
Issue Date: 2009
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Buscemi, A. M. (2009). Pawlu ta' Tarsu (5). Lehen l-Art Imqaddsa, 30(164), 13-27.
Abstract: “Wara li ghadda ftit taz-zmien hemmhekk (f’Antjokja tas-Sirja, Pawlu) telaq u qaghad idur minn post ghal iehor fl-art tal-Galazja u l-Frigja, iwettaq id-dixxipli kollha” (Atti 18,23). L-iskop ta’ dan it-tielet vjagg apostoliku ta’ Pawlu kien li jmur Efesu, fejn kien wieghed lill-insara li kellu jerga’ jzurhom (Atti 18,21), u li l-Appostlu kien iqisha bhala l-bieb li minnu seta’ jxandar l-Evangelu fl-Asja prokonsolari (1 Kor 16,9). L-espressjoni “ftit taz-zmien” hi karatteristika ta’ l-istil ta’ Luqa, li mhux dejjem interessat fi kronologija preciza. Il-fatt li ma hemmx distinzjoni cara bejn it-tmiem tat-tieni vjagg u l-bidu tat-tielet, jurina li Pawlu ma setax dam hafna f’Antjokja. X’aktarx li waqaf hemm biss fix-xitwa tas-sena 53 u fir-rebbiegha rega’ telaq ghat-tielet vjagg missjunarju tieghu. Qabel ma mar Efesu, izda, rega’ ghadda mic-Cilicja biex imur fil-Galazja u l-Frigja, li kien evangelizzahom fit-tieni vjagg tieghu.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/59699
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 164 : April-Gunju : 2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlu_ta_Tarsu_5_2009.pdf447.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.