Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/59813
Title: It-tnax il-appostlu maghzula minn Kristu
Authors: Buttigieg, Charles
Keywords: Jesus Christ -- Calling of the twelve
Jesus Christ -- Sending of the twelve
Apostles
Issue Date: 2009
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Buttigieg, C. (2009). It-tnax il-appostlu maghzula minn Kristu. Lehen l-Art Imqaddsa, 30(164), 33-37.
Abstract: Il-kelma ‘appostlu’ gejja mill-verb Grieg ‘apostello’ li jfisser ‘jibghat’. Anke il-verb Ebrajk ‘xaluah’ ghandu l-istess tifsira; infatti fil-Malti ghandna l-kelma ‘rasul’ li tfisser ‘messaggier’ u li ghandha affinita` mal-verb Lhudi. It-tnax il-appostlu kienu tassew ‘mibghutin’ minn Kristu sabiex ixandru l-Bxara t-Tajba tieghu. Kollha kienu bnedmin semplici u ordinarji, imma laqghu s-sejra ta’ Kristu, imxew mieghu u wara bdew jghallmu f’ismu u jwettqu ghegubijiet kbar, li xerrdu l-Knisja mad-dinja kollha. Fit-Testment il-Gdid insibu erba’ listi ta’ l-ismijiet ta’ l-Appostli, dejjem maqsumin fi tliet gruppi ta’ erbgha. Dawn l-ismijiet insibuhom f’Mt 10:2-4; f’Mk 3:16-19; f’Lq 6:14-16 u f’Atti 1:13. San Gwanni fir-raba’ evangelju ma jaghti l-ebda lista, izda jsemmi ‘it-Tnax’ darbtejn f’6:67 u f’20:24 u jaghtina hafna taghrif dwar l-appostli. Anke l-Atti ta’ l-Appstli huwa sors importanti fejn insibu hafna taghrif dwarhom. Il-kittieba tal-ewwel sekli tal-knisja ukoll ikomplu jaghtuna hafna taghrif.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/59813
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 164 : April-Gunju : 2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-tnax_il-appostlu_maghzula_minn_Kristu_2009.pdf272.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.