Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/60002
Title: Pawlu ta' Tarsu (4)
Authors: Buscemi, Alfio M.
Keywords: Paul, the Apostle, Saint -- Travel
Paul, the Apostle, Saint -- Cult
Paul, the Apostle, Saint -- Study and teaching
Paul, the Apostle, Saint -- Travel
Issue Date: 2009
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Buscemi, A. M. (2009). Pawlu ta' Tarsu (4). Lehen l-Art Imqaddsa, 30(163), 05-16.
Abstract: Wara li sahhah il-fidi fil-Knisja ta’ Antjokja, Pawlu rega’ iddecieda li jmur izur il-komunitajiet Kristjani li hu kien waqqaf fl-ewwel vjagg missjunarju tieghu. Pawlu qatt ma baqa’ indifferenti lejn dawk il-komunitajiet li hu “bl-Evangelju nissilhom fi Kristu Gesù” (1Kor 4,15; 1Tess 2,7-8; 2Kor 6,13). Pawlu kien ihoss ta’ kuljum “l-hsieb tal-knejjes kollha” (2Kor 11,28). “Uliedi, ghal darba ohra qieghed inhoss l-ugigh tal-hlas sakemm Kristu jissawwar fikom” (Gal 4,19). Imqanqal minn din il-hegga, Pawlu dar lejn Barnaba u qallu: “Ha nergghu mmorru nzuru l-ahwa fl-ibliet kollha li fihom xandarna l-kelma tal-Mulej, u naraw kif huma sejrin” (Atti 15,36).
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/60002
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 163 : Jannar-Marzu : 2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlu_ta_Tarsu_4_2009.pdf546.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.