Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/60164
Title: Il-misterju tat-Trinita qaddisa (1)
Authors: Schembri, Guido
Keywords: Bible. Gospels -- Criticism, interpretation, etc.
Trinity
Bible. New Testament -- Criticism, interpretation, etc.
Issue Date: 2008
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Schembri, G. (2008). Il-misterju tat-Trinita qaddisa (1). Lehen l-Art Imqaddsa, 29(162), 43-46.
Abstract: Il-misterju tat-Trinità hu misterju fondamentali tar-religjon nisranija u min ma jemminx fih ma jistax jissejjah nisrani. Hu misterju ghax il-mohh tal-bniedem ma jasalx jifhmu minghajr ir-rivelazzjoni li hija don ta’ Alla. Il-bibbja titfa’ dawl kbir biex fuqu, imma d-dawl tal-bibbja wahdu m’huwiex bizzejjed biex ikollna idea cara tieghu. Ghaliex? Ghax il-Bibbja titkellem fuq il-hajja trinitarja “ad extra”, jigifieri dwar it-Trinità f’dak li ghandu x’jaqsam mas-salvazzjoni taghna, u mhux dwar il-hajja ta’ Alla fiha nnfisha. Dwar din i-hajja intima f’Alla nnifsu l-bibbja tefghet dawl kbir u Kristu halla lill-gharusa tieghu l-Knisja biex ticcara l-istess dawl. Tant hu hekk li kull min ipprova jitkellem fuq it-Trinità kif jifhem mohhu, zbalja. Hu ghalhekk li nibtu hafna ereziji matul iz-zminijiet u nghataw hana dikjarazzjonijiet mill-awtorità tal-Knisja (ara Denzinger Enchiridion Symbol., mahrug minn Karla Rahner, Freiburg I. Br., 31 ed. 1960).
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/60164
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 162 : Ottubru-Dicembru : 2008
Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 162 : Ottubru-Dicembru : 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-misterju_tat-Trinita_qaddisa_1_2008.pdf309.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.