Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/60190
Title: Pawlu ta' Tarsu (2)
Authors: Buscemi, Alfio M.
Keywords: Paul, the Apostle, Saint -- Travel
Paul, the Apostle, Saint -- Cult
Paul, the Apostle, Saint -- Study and teaching
Paul, the Apostle, Saint -- Conversion
Issue Date: 2008
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Buscemi, A. M. (2008). Pawlu ta' Tarsu (2). Lehen l-Art Imqaddsa, 29(161), 13-21.
Abstract: Il-konverzjoni ta’ San Pawl fi triqtu lejn Damasku hi l-aktar grajja importanti fil-hajja ta’ l-Appostlu. Wara l-qawmien mill-imwiet ta’ Kristu, hi l-avveniment li l-aktar kellu influss fuq il-kristjanezimu tal-bidu u ta’ kull zmien. Minkejja dan, fl-ittri tieghu, Pawlu qatt ma jaghmel riferiment dirett ghal din il-grajja. Hu jirreferi ghal esperjenza li biddlitlu hajtu b’mod shih u radikali, imma ma jharisx lejha bhala xi haga izolata. Kien Alla li hadem fl-ezistenza ta’ Pawlu u li ghaddih b’mod providenzjali minn dawk it-toroq li Hu kien stabilixxa (Gal 1,15). Il-grajja ma tigix irrakkontata bhala esperjenza personali ta’ Pawlu, daqskemm bhala esperjenza li ssehh fid-dawl tax-xandir ta’ l-Evangelju. Hekk jikteb San Pawl lill-Galatin 1,15-16: “Imma meta Dak li ghazilni sa minn guf ommi, u li sejjahli permezz tal-grazzja tieghu, ghogbu jirrivelali lil Ibnu biex inhabbru fost il-gnus...” L-istess jigri fl-Atti, fejn fil-vizjoni ta’ Kristu Pawlu jircievi l-mandat profetiku li jsir xhud tieghu u jhabbru (Atti 26,17-18) quddiem il-gnus (Atti 22,15) u quddiem in-nazzjonijiet, is-slaten u wlied Israel (Atti 9,5).
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/60190
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 161 : Lulju-Settembru : 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlu_ta_Tarsu_2_2008.pdf302.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.