Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/61504
Title: Il-belt ta' Akri (Akko)
Authors: Kloetzli, Godfrey
Keywords: Acre (Israel) -- History
Palestine -- Description and travel
Sacred space -- Israel -- Acre
Christian shrines -- Israel -- Acre
Issue Date: 2003
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Kloetzli, G. (2003). Il-belt ta' Akri (Akko). Lehen l-Art Imqaddsa, 24(133), 397-400.
Abstract: San Frangisk ta’ Assisi wasal fl-Art Mqaddsa fis-sena 1219, meta sbarka fil-port Krucjat ta’ San Gwann ta’ Akri. Din il-belt hi wahda mill-eqdem u tissemma sahansitra fl-Ittri ta’ Tell Amarna. Dawn l-ittri, xi tliet mija b’kollox, imorru lura ghar-renji tal-Farawni Egizzjan Amenhotep III u ibnu, il-famuz Ikhnaton bejn l-1411 sal-1350 qK. Fil-Kotba Mqaddsa tissemma’ fil-Ktieb ta’ l-Imhallfin (1,33) bhala parti mit-territorju moghti lit-Tribu ta’ Aser. Hafna Griegi, bhalma kienet l-uzanza, stabbilew rwiehhom hawnhekk u f’portijiet ohra. Akko, kif kienet maghrufa il-belt dak iz-zmien, kien isem imnissel mil-kelma Aka li tfisser ‘kura’. Dan ghaliex kien jinghad li Erkole, midrub serjament, kien gie hawn u sab pjanti aromatiçi u hwawar li fejquh. Fl-epoka Rumana kienet saret centru kbir ta’ sajd tant li f’dak iz-zmien kien sar popolari il-qawl, “Hemm bzonn li wiehed igib hut f’Akko?”.
Description: Jinkludi reklam fl-ewwel paġna
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/61504
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 133 : Jannar-Frar : 2003

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-belt_ta_Akri_Akko_2003.pdf337.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.