Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/61506
Title: Il-ktieb tal-Proverbji minsug f'ambjent skolastiku
Authors: Ghirlando, Marcello
Keywords: Bible. Psalms
Bible. Proverbs
Issue Date: 2003
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Ghirlando, M. (2003). Il-ktieb tal-Proverbji minsug f'ambjent skolastiku. Lehen l-Art Imqaddsa, 24(133), 405-416.
Abstract: L-inventarju ta’ kotba fl-iskrittura li jhaddnu gheruqhom fil-moviment ta’ gherf f’Izrael, jiddedikaw post speçjali li dawk il-kitbiet kollha li fil-forma u l-kontenut taghhom jidher wisq probabbli li gew uzati f’perjodu skolastiku gholi. Dawn il-kitbiet b’mod probabbli gew imhaddma ghall-formazzjoni ta’ l-istudenti li huma d-destinatarji ta’ dawn it-twissijiet u r-regoli li jwassluhom ghat-transformazzjoni proprja ta’ hajjithom. Wiehed jista’ jsemmi l-Ktieb tal-Proverbji nnifsu, Gob, Kohelet, Bin Sirak, l-Ktieb ta’ l-Gherf u ukoll xi whud mis-Salmi. Dan il-hsieb, li dawn il-kitbiet inholqu f’ambjent skolastiku, huwa llum il-gurnata proposta li giet anki sostnuta, specjalment wara l-paraguni li gew maghmula ma’ certa letteratura egizzjana, mesopotamika u ugaritika li kienet tintuza ghal skop ta’ taghlim. Dan hu l-aktar li nistghu nikkonfermaw fuq il-Ktieb tal-Proverbji.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/61506
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 133 : Jannar-Frar : 2003

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-ktieb_tal-Proverbji_minsug_f_ambjent_skolastiku_2003.pdf486.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.