Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/61668
Title: Editorjal : grajjiet
Authors: Chircop, Twanny
Keywords: Jerusalem -- Description and travel
Franciscans. Custody of the Holy Land -- Congresses
Issue Date: 2002
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Chircop, T. (2002). Editorjal : grajjiet. Lehen l-Art Imqaddsa, 23(132), 353-354.
Abstract: Fix-xahar ta’ Novembru jiena u Patri Gorg li huwa il-vici Kummissarju sibna ruhna mill-gdid Gerusalemm, din id-darba ghal konvenju tal-Kummissarji ta’ L-Italja, Malta, Slovejna u Il-Polonja. Dan Il-konvenju jsir kull sena u f’postijiet diversi. Din is-sena ospitah l-istess Kustodju ta l’Art Imqaddsa Patri Giovanni Batistelli, u dan ghamlu minhabba s-sitwazzjoni prezenti fl-Art Imqaddsa. Kien konvenju differenti mis-soltu, kien wiehed ta’ oggornament u ta’ formazzjoni Biblika u kien miftuh ghal kulhadd. Fil-fatt kien hemm numru sabih ta’ qassisin u anke ta’ sekulari, mod partikulari dawk li jahdmu qrib il-kummissarjati. Minkejja li kien ta’ strapazz izda kien interessanti u siewi. Il-grazzja ta’ l-Art Imqaddsa hija li mhux biss jkun hemm lezzjonijiet Bibliçi fil-klassi izda wiehed imur bi gwida specalizzati fuq il-post. Hu dan li jaghmel it-Terra Santa differenti minn postijiet ohra, ghax waqt li l-lezzjonijiet jistghu jsiru kullimkien però li tmur ankè fuq il-post huwa biss karatteristika ta‘ l-Art Imqaddsa. Fil-konvenju però, barra l-hin tal-lectures u l-excursions ma naqsux li jsiru laqghat bejnietna l-kummissarji dwar is-sitwazzjoni prezenti fl-Art Imqaddsa, b’mod partikulari rigward is-santwarji u l-pellegrinaggi.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/61668
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 132 : Novembru-Dicembru : 2002
Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 132 : Novembru-Dicembru : 2002

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Editorjal_grajjiet_2020.pdf77.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.