Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/61890
Title: L-insara Palestinjani
Authors: Sabella, Bernard
Keywords: Christianity -- Palestine -- History
Palestine -- Church history
Religion and politics -- Palestine
Issue Date: 2002
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Sabella, B. (2002). L-insara Palestinjani. Lehen l-Art Imqaddsa, 23(132), 369-372.
Abstract: Jekk wiehed ihares lejn l-Art Imqaddsa fid-dawl ta’ l-istorja taghha u jifli r-relazzjonijiet bejn il-popli li jghixu fiha u r-religjonijiet li jhaddnu, wiehed isib varjetà ta’ sitwazzjonijiet u kuntesti li fihom dawn ir-relazzjonijiet zviluppaw matul sekli shah ta’ storja. L-esperjenzi ta’ l-istorja stampaw çerti xbihat jew modi kif wiehed ihares lejn kull wahda minnhom f’relazzjoni ma’ l-ohra. Billi dawn l-esperjenzi kienu varji, anke x-xbihat jew modi kif wiehed ihares lejhom ivarjaw: it-Testment il-Qadim bil-weghdiet tieghu; it-Testment il-Gdid bil-messagg ta’ salvazzjoni tieghu; il-wasla ta’ l-Islam; il-Kruçjati u l-Gwerra Qaddisa; it-Torok Ottomani u l-holm ta’ Imperu taghhom; il- Mandat Ingliz u l-politika ta’ “National Home” ghal-Lhud; il-Moviment Nazzjonali Gharbi u l- insistenza tieghu fuq in-natura Gharbija tal-Palestina; il-holqien ta’ l-Istat ta’ Israel u d- disintegrazzjoni tal-Palestina; il-gwerra ta’ l-1967 u t-twelid tal-“Palestine Liberation Organization” [PLO]; il-ftehim ta’ Oslo u l-Awtorità Nazzjonali Palestinjana; il-proçess ta’ negozjati u l-kwestjoni mdendla ta’ l-istatus finali ta’ Jerusalem, ir-rifugjati Palestinjani u l-bini ta’ “settlements” Lhud fix- Xatt tal-Punent u l-istrixxa ta’ Gaza.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/61890
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 132 : Novembru-Dicembru : 2002
Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 132 : Novembru-Dicembru : 2002

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-insara_Palestinjani_2020.pdf149.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.