Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/64401
Title: [Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 84] Grand Prix ; Pizza marinara ; Ħajku ; Ix-xemgħa qiegħda ; U taħti ramel, ramel ; Vażett ; Bniedem li mhux ; Il-ħajbu ; Il-mistoħbija ; Għasel ; Dgħajsa ; Ħitan ; Skeletru silwett...f’realtà moħbija ; Minjatura tal-enimmi ; Mnejn jgħaddi Kristu ; Rebbiegħa ; Blogger ; Veġeterjana ; Mejju ; Kien hemm lejla u tmien nisa ; Ħobbni ; Mitlufin ; Moħħi ; Viżjoni ; Inkontinenza ; Andrew jħebb in-nar ; It-Tlieta, 20 ta’ Lulju 2004 ; Fuq l-għolja tal- Verdala ; Imm’issa ; Baby blues ; Ġo dar sawra ; Lil Dun Karm ; Il-fuklar ; Ut videam ; Karnival solitarju ; Mill-baħħ etern ; ...fil-ħmieġ ta’ ftit blatiet... ; Bħall-qasab ; L-aħħar żjara ; Ħelwa.morra 18 ; Jack & Jill ; Għadbilura ; Sunetti ta’ William Shakespeare.
Other Titles: Grand Prix
Pizza marinara
Ħajku
Xemgħa qiegħda
U taħti ramel, ramel
Vażett
Bniedem li mhux
Ħajbu
Mistoħbija
Għasel
Dgħajsa
Ħitan
Skeletru silwett...f’realtà moħbija
Minjatura tal-enimmi
Mnejn jgħaddi Kristu
Rebbiegħa
Blogger
Veġeterjana
Mejju
Kien hemm lejla u tmien nisa
Ħobbni
Mitlufin
Moħħi
Viżjoni
Inkontinenza
Andrew jħebb in-nar
Tlieta, 20 ta’ Lulju 2004
Fuq l-għolja tal- Verdala
Imm’issa
Baby blues
Ġo dar sawra
Lil Dun Karm
Fuklar
Ut videam
Karnival solitarju
Mill-baħħ etern
...fil-ħmieġ ta’ ftit blatiet...
Bħall-qasab
Aħħar żjara
Ħelwa.morra 18
Jack & Jill
Għadbilura
Sunetti ta’ William Shakespeare
Authors: Azzopardi, Carmel
Azzopardi, Kit
Bezzina, Charles
Borg, Ġorġ
Cassar, Antoine
Cassar, Manwel
Cauchi, Carmel G.
Degabriele, Alfred
Farrugia, Stefano
Friggieri, Joe
Fenech, Reno
Flores, Charles
Galea, Joe P.
Gauci, Claudia
Grech, Sergio
Grech Ganado, Maria
Grima, Adrian
Massa, Alfred
Micallef, Jane
Mifsud, Immanuel
Mifsud Bonnici, Maurice
Mizzi, Achille
Sammut, Patrick
Zammit Tabona, Joe
Borg, Paul P.
Borg, Steve
Fenech, Victor
Schembri, Ann Marie
Żahra, Trevor
Davis, Russell
Aquilina, Toni
Shakespeare, William
Friggieri, Oliver
Keywords: Maltese poetry -- 21st century
Maltese literature -- 21st century
Translations
Translators -- Malta
Prose literature
Issue Date: 2012
Publisher: Akkademja tal-Malti
Citation: [Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 84] (2012). Grand Prix ; Pizza marinara ; Ħajku ; Ix-xemgħa qiegħda ; U taħti ramel, ramel ; Vażett ; Bniedem li mhux ; Il-ħajbu ; Il-mistoħbija ; Għasel ; Dgħajsa ; Ħitan ; Skeletru silwett...f’realtà moħbija ; Minjatura tal-enimmi ; Mnejn jgħaddi Kristu ; Rebbiegħa ; Blogger ; Veġeterjana ; Mejju ; Kien hemm lejla u tmien nisa ; Ħobbni ; Mitlufin ; Moħħi ; Viżjoni ; Inkontinenza ; Andrew jħebb in-nar ; It-Tlieta, 20 ta’ Lulju 2004 ; Fuq l-għolja tal- Verdala ; Imm’issa ; Baby blues ; Ġo dar sawra ; Lil Dun Karm ; Il-fuklar ; Ut videam ; Karnival solitarju ; Mill-baħħ etern ; ...fil-ħmieġ ta’ ftit blatiet... ; Bħall-qasab ; L-aħħar żjara ; Ħelwa.morra 18 ; Jack & Jill ; Għadbilura ; Sunetti ta’ William Shakespeare. Il-Malti, 84, (1), 6-101.
Abstract: Ġabra ta’ poeżiji u proża li tinkludi: Grand Prix ta’ Carmel Azzopardi – Pizza marinara ta’ Carmel Azzopardi – Ħajku ta’ Kit Azzopardi – Ix-xemgħa qiegħda ta’ Charles Bezzina – U taħti ramel, ramel ta’ Charles Bezzina – Vażett ta’ Ġorġ Borg – Bniedem li mhux ta’ Ġorġ Borg – Il-ħajbu ta’ Antoine Cassar – Il-mistoħbija ta’ Manwel Cassar – Għasel ta’ Carmel G. Cauchi – Dgħajsa ta’ Carmel G. Cauchi – Ħitan ta’ Alfred Degabriele – Skeletru silwett...f’realtà moħbija ta’ Stefano Farrugia – Minjatura tal-enimmi ta’ Stefano Farrugia – Mnejn jgħaddi Kristu ta’ Joe Friggieri – Rebbiegħa ta’ Reno Fenech – Blogger ta’ Charles Flores – Veġeterjana ta’ Charles Flores – Mejju ta’ Joe P. Galea – Kien hemm lejla u tmien nisa ta’ Claudia Gauci – Ħobbni ta’ Sergio Grech – Mitlufin ta’ Maria Grech Ganado – Moħħi ta’ Maria Grech Ganado – Viżjoni ta’ Maria Grech Ganado – Inkontinenza ta’ Adrian Grima – Andrew jħebb in-nar ta’ Adrian Grima – It-Tlieta, 20 ta’ Lulju 2004 ta’ Alfred Massa – Fuq l-għolja tal- Verdala ta’ Jane Micallef – Imm’issa ta’ Jane Micallef – Baby blues ta’ Immanuel Mifsud – Ġo dar sawra ta’ Immanuel Mifsud – Lil Dun Karm ta’ Maurice Mifsud Bonnici – Il-fuklar ta’ Achille Mizzi – Ut videam ta’ Achille Mizzi – Karnival solitarju ta’ Patrick Sammut – Mill-baħħ etern ta’ Joe Zammit Tabona – ...fil-ħmieġ ta’ ftit blatiet... ta’ Paul P. Borg – Bħall-qasab ta’ Steve Borg – L-aħħar żjara ta’ Victor Fenech – Ħelwa.morra 18 ta’ Ann Marie Schembri – Jack & Jill ta’ Trevor Żahra – Għadbilura ta’ Russell Davis, traduzzjoni ta’ Toni Aquilina – Sunetti ta’ William Shakespeare, traduzzjoni ta’ Oliver Friggieri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/64401
Appears in Collections:Il-Malti, Ħarġa 84, Numru 1
Il-Malti, Ħarġa 84, Numru 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrew jħebb in-nar.pdf24.9 kBAdobe PDFView/Open
Baby blues.pdf34.27 kBAdobe PDFView/Open
Bħall-qasab.pdf393.75 kBAdobe PDFView/Open
Blogger.pdf14.13 kBAdobe PDFView/Open
bniedem li mhux.pdf15.79 kBAdobe PDFView/Open
Dgħajsa.pdf15.3 kBAdobe PDFView/Open
fil-ħmieġ ta' ftit blatiet.pdf486.65 kBAdobe PDFView/Open
Fuq l-Għolja tal-Verdala.pdf19.95 kBAdobe PDFView/Open
Għadbilura.pdf263.69 kBAdobe PDFView/Open
Għasel.pdf15.69 kBAdobe PDFView/Open
Ġo dar sawra.pdf28.78 kBAdobe PDFView/Open
Grand Prix.pdf28.23 kBAdobe PDFView/Open
Ħajku.pdf10.75 kBAdobe PDFView/Open
ħelwa.morra 18.pdf178.12 kBAdobe PDFView/Open
Ħitan.pdf19.82 kBAdobe PDFView/Open
Ħobbni.pdf12.94 kBAdobe PDFView/Open
Il-fulklar.pdf22.85 kBAdobe PDFView/Open
Il-ħajbu.pdf48.85 kBAdobe PDFView/Open
Il-mistoħbija.pdf26.44 kBAdobe PDFView/Open
Imm'issa.pdf22.55 kBAdobe PDFView/Open
Inkontinenza.pdf15.35 kBAdobe PDFView/Open
It-Tlieta, 20 ta' Lulju 2004.pdf31.93 kBAdobe PDFView/Open
Ix-xemgħa qiegħda.pdf16.24 kBAdobe PDFView/Open
Jack & Jill.pdf100.28 kBAdobe PDFView/Open
Karnival solitarju.pdf24.25 kBAdobe PDFView/Open
Kien hemm lejla u tmien nisa.pdf21.61 kBAdobe PDFView/Open
L-aħħar żjara.pdf183.96 kBAdobe PDFView/Open
Lil Dun Karm.pdf20.52 kBAdobe PDFView/Open
Mejju.pdf20.45 kBAdobe PDFView/Open
Mill-baħħ etern.pdf18.99 kBAdobe PDFView/Open
Minjatura tal-enimmi.pdf17.71 kBAdobe PDFView/Open
Mitlufin.pdf14.12 kBAdobe PDFView/Open
Mnejn jgħaddi Kristu.pdf18.93 kBAdobe PDFView/Open
Moħħi.pdf14.33 kBAdobe PDFView/Open
Pizza marinara.pdf24.53 kBAdobe PDFView/Open
Rebbiegħa.pdf21.53 kBAdobe PDFView/Open
Skeletru silwett.pdf25.59 kBAdobe PDFView/Open
Sunetti ta' William Shakespeare.pdf56.5 kBAdobe PDFView/Open
U taħti ramel, ramel.pdf16.45 kBAdobe PDFView/Open
Ut videam.pdf18.28 kBAdobe PDFView/Open
Vażett.pdf12.07 kBAdobe PDFView/Open
Veġetarjana.pdf13.14 kBAdobe PDFView/Open
Viżjoni.pdf15.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.