Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/64450
Title: Il-festa ta' San Guzepp u l-Banda 'St. Patrick's' : il-Homor kontra l-Blu ... jew il-Hodor?
Authors: Holland, Nigel
Keywords: Feasts, Religious -- Malta -- Floriana
Feast of St. Joseph -- Malta -- Floriana -- History
Floriana (Malta) -- Social life and customs
Gaffiero, Salvatore, 1828-1906
Fratellanza ta’ San Ġużepp (Floriana, Malta)
Soċjetà Filarmonika ‘Vilhena’ (Floriana, Malta) -- History
Joseph, Saint -- Cult -- Malta -- Floriana
Soċjetà Filarmonika ‘King’s Own’ (Valletta, Malta)
Great Britain. Army. Border Regiment. Band
Bugeja, Riccardo, 1845-1926
Banda St. Patrick's (Floriana, Malta) -- History
Feast of St. Patrick -- Malta -- Floriana -- History
Issue Date: 2006
Publisher: Floriana : Soċjetà Filarmonika ‘Vilhena’
Citation: Holland, N. (2006). Il-festa ta' San Guzepp u l-Banda 'St. Patrick's' : il-Homor kontra l-Blu ... jew il-Hodor? Festa [San Publju, Floriana] 2006, 37-42
Abstract: Wahda mill-akbar flaġelli li ghandna fil-festi sbieh taghna l-Maltin huma l-piki bejn ilqaddisin (jew ahjar il-piki li noholqu ahna ghax m'ghandix dubju li l-qaddisin bejniethom piki m'ghandhomx!) u l-piki bejn il-baned meta dawnjaqbżu l-livell tad-diċenza u ma jibqghux fuq livell 'sportiv'. Fil-Floriana faċilment stajna nispiċċaw fissitwazzjoni simili u miskina ta' haddiehor li kieku ssahhew kemm il-Festa ta' San Ġużepp, li fil-parroċċa taghna kienet qed tikber u tikber, kif ukoll banda bI-isem ta' 'St Patrick's' li fuqha s'issa nafu ftit li xejn. Dan l-artiklu ktibtu bi ftit ta' trepidazzjoni ghax ma rridx li niġi akkużat li qed nerġa' nixghel imqar xrara ta' xi pika fil-Floriana, u qed niktbu eżattament ghax il-possibbilta' li jitwieldu 'partiti' ġodda tal-festa fl-istess lokalita', kemm fir-rigward ta' festi sekondarji kif ukoll baned ohra, illum hija prattikament ineżistenti, anki minħabba l-miżuri u r-regoli iebsa li wettqu lawtoritajiet ekklesjastiċi f'dawn l-ahhar snin f'dan il-qasam.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/64450
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCGARM&C

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
il-festa ta san guzeppe u l-banda st patricks.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.