Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/66604
Title: Mabel Strickland : il-battalji politiċi, it-twemmin politiku u l-kuntest tagħhom
Other Titles: Mabel Strickland : bejn storja u miti : ġabra ta' kitbiet
Authors: DeBattista, André P.
Keywords: Progressive Constitutionalist Party (Malta)
Strickland, Mabel, 1899-1988 -- Career in politics
Political parties -- Malta
Issue Date: 2018
Publisher: Horizons
Citation: DeBattista, A. P. (2018). Mabel Strickland : il-battalji politiċi, it-twemmin politiku u l-kuntest tagħhom. In S.Grech (Ed.), Mabel Strickland : bejn storja u miti : ġabra ta' kitbiet (pp. 45-98). Qormi: Horizons.
Abstract: Mabel Strickland hija paradoss tal-politika Maltija. Kiener pijuniera. Wittier it-triq ghas-sehem tan-nisa fil-politika u ftl-gurnalizmu. Sehemha fil-politika beda sebgha u ghoxrin sena qabel ma nghataw il-vot in-nisa. Izda, fl-istess hin, kienet persuna Ii qatt ma okkupat kariga ufficjali. Kienet Maltija u, f'bosta mkejjen Ii jaqghu taht l-influwenza tar-Renju Unit, isimha kien marbut ma' Malta. Izda hi qatt ma tghallmet titkellem tl-Malti, u f'Malta s-sehem taghha fl-izvilupp kostituzzjonali jitqies bhala wiehed marginali. Kienet politiku; waqqfet il-partit taghha - il-Progressive Constitutional Party - fl-1953 u mexxiet clan il-partit sakemm sfaxxa lejn tmiem is-snin sebghin. Izda minhabba Ii l-kawziet politici taghha kienu marbutin ma' perjodu politiku partikolari, illum intesew ghalkollox. Dan l-istudju jesplora l-hajja politika taghha, it-twemmin polittlrn Ii kienet thaddan u l-pozizzjonijiet Ii adottat matul iz-zmien. Dawn jitpoggew fil-kuntest taghhom. F'dan id-dawl, Mabel Strickland tohrog bhala mara determinata u kuragguza Ii kienet taghti lehen lil minorita partikolari. Ghal dan l-istudju ntuzaw sorsi primarji, fosthom gazzetti kontemporanji u dispatches diplomatici, awtobijografiji ta' personaggi kontemporanji u studji ohra Ii jghinu biex jaghtu kuntest lil dawn is-sorsi.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/66604
ISBN: 9789995775490
Appears in Collections:Scholarly Works - InsEUS

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mabel_Strickland_il-battalji_politici_it-twemmin_politiku_u_l-kuntest_taghhom_2018.pdf
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.