Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/69573
Title: Dun Ġorġ, kittieb, għalliem, riformatur
Authors: Vella, Peter Paul (1987)
Keywords: Preca, Ġorġ, Saint, 1880-1962
Maltese literature -- History and criticism
Preca, Ġorġ, Saint, 1880-1962 -- Criticism and interpretation
Issue Date: 1987
Citation: Vella, P. P. (1987). Dun Ġorġ, kittieb, għalliem, riformatur (Bachelor’s dissertation).
Abstract: Mhix haga facli tikteb dwar hidmet xi hadd, aktar u aktar meta dan ix-xi hadd ikun ghadda hajtu f 'attivita' hawtiela. Izda hija aktar haga iebsa li thares lejn il-kitba partikolari minn lenti oggettiva. Dak li jfegg mat-tqallib tal-pagni hu rifless tal-hsieb li jserrep f'mohh il-hallieq. Il-kotba klassici l-kbar inftehmu sew eghxieren ta' snin wara li nkitbu, Kapolavuri kbar oħra, fosthom xi xoghlijiet ta' Kafka nstabu mbaskta min-nar, ftit sekondi biss il boghod minn abort letterarju. Kitbet Dun Gorg m'ghandha l-ebda pretensjonijiet - hi biss sfog, tentattiv sperimentali b'ghodda ordinarja. Il-fil tal-kitba la hu filosofiku u lanqas xjentifiku. Anzi nindunaw bil-harba tal-pinna minn dak kollu li jista' jtaqqal u jxekkel l-argument. X'uhud mill-kotba huma sensiela ta' stampi, kultant bla ordni, iżda li facilment iqanqlu l-emozzjoni. L-interess tal-kittieb mhux li jizviluppa idea u jifliha minn irkejjen differenti izda li jxenxel hsieb ma' iehor minghajr ma jhabbel wisq mohhu dwar kemm irnexxielu jezawrixxi l-punt tad-diskussjoni. Insibu ghadd kbir ta' pagni fejn kull wahda tittratta fuq fuq xi suggett u mbaghad bhala konkluzjoni l-awtur jistieden lill-qarrej biex wahdu joqghod jistudja dak li jkun ipprezentat lilu.
Description: B.ED.(HONS)
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/69573
Appears in Collections:Dissertations - FacEdu - 1953-2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vella_Peter Paul_1987.pdf
  Restricted Access
6.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.