Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/71663
Title: L-iskola primarja fil-Mellieħa
Authors: Camilleri, Edward
Keywords: Mellieħa (Malta) -- History
Schools -- Malta -- Mellieħa -- History
Education -- Malta -- Mellieħa -- History
Education, Primary -- Malta -- Mellieħa -- History
Mellieħa (Malta) -- Population -- History
Issue Date: 2010
Publisher: Mellieħa : Għaqda Mużikali ‘Imperial’
Citation: Camilleri, E. (2010). L-iskola primarja fil-Mellieħa. Leħen Imperial, festa tal-Vitorja, 2010, 108-109.
Abstract: L-artiklu jitratta l-popolazzjoni u l-edukazzjoni fil-Mellieha wara it-tieni Gwerra Dinjija. Insibu nformazzjoni fuq ix-xoghol biex jasal l-ilma fil-Mellieha. Dan ix-xoghol beda f'Novembru 1910 u wasal fit-2 ta' Gunju 1912. Minn speci ta' censiment li kien isir dak iz-zmien mill-Kappillan fil-Mellieha kien hawn 251 irgiel u 266 nisa. Hemm qabza kbira ghall-popolazzjoni prezenti, ta' madwar 8000 ruh. Biex ihajjar nies ohra jersqu u jghixu fil-Mellieħa, il-gvern Ingliz permezz ta' ufficjal gholi, il-Kurunell Sir William Reid, ta aktar minn elfejn tomna raba fi-Ahrax , Qasam Barrani, il-Qammieh, Selmun u l-inhawi ta' madwar b'cens ghal 99 sena. L-artiklu jiffoka fuq l-ewwel skola fil-Mellieha li bdiet fl-1871. Dak iz-zmien kien hawn popolazzjoni zghira. Dak iz-zmien, l-iskola ma kenitx obbligatorja, kien imur min irid u billi l-familji kienu nies tar-raba, rna tantx kienu jhossu l-bzonn tat-taghlim izda ftit snin wara, l-poplu, fil- maggoranza tieghu, dar favur l-iskola.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/71663
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCEduTPE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-iskola primarja fil-Mellieha.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.