Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/76387
Title: Nisġet Artna n. 23 - Ħarifa 2020
Authors: Malta. Ministry for Agriculture, Food, Fisheries and Animal Rights. Rural Affairs Department
Keywords: Agriculture -- Malta -- Periodicals
Agriculture -- Malta
Soils -- Malta
Red soils -- Malta
Rendzinas -- Malta
Clay soils -- Malta
Soil erosion -- Climatic factors -- Malta
Malta. National Gene Bank
Gene libraries -- Malta
Carnations -- Malta
Floriculture -- Malta
Horticulture -- Malta
Greenhouses -- Malta
Birds -- Conservation -- Malta
Birds -- Habitat -- Malta
Slaughtering and slaughter-houses -- Malta
Public Abattoir (Marsa, Malta)
Agricultural industries -- Malta
Agriculture -- Economic aspects -- Malta
Church of St. Sebastian (Rabat, Malta)
Plague, Malta, 1519
Chapel of St. Anthony the Abbot, ta' Għajn Xejba (Xagħra, Malta)
Plague, Malta, 1813-1814
Pitkali Markets’ Centre (Attard, Malta)
Malta. Animal Welfare Directorate
Animal welfare -- Law and legislation -- Malta
Viticulture -- Malta
Wine and wine making -- Malta
BYTHOS (Project)
Issue Date: 2020
Publisher: Marsa : Ministry for Agriculture, Food, Fisheries and Animal Rights. Rural Affairs Department
Citation: Cauchi, C. (Ed.) (2020). Nisġet Artna n. 23 - Ħarifa 2020. Marsa : Rural Affairs Department
Abstract: Werrej : Editorjal / Claire Cauchi - L-Introduzzjoni tal-Ministru / Anton Refalo - Il-Hamrija ta' Malta / Mario Micallef u Joseph Borg - L-ewwel Bank Nazzjonali tal-Genetika biex jincentiva r-ricerka u jissahhah is-settur agrikolu - Il-kultivazzjoni tal-qronfol fis-serer / Jason Sammut - L-importanza tar-raba ghall-ghasafar ta' Malta / Ian Falzon - Eur500,000 ghal iktar efficjenza u inqas impatt ambjentali fl-operat tal-biccerija pubblika - Mizura 4.1 : appogg ghall-investimenti f'azjendi agrikoli / Samuel Sciberras - Ir-registru nazzjonali ta' prodotti agrialimentari tradizzjonali ta' Malta / Darren Cassar u Kriss Debono - Cross Compliance u l-AgriConnect Farm Advisory Service / Natalie Spiteri D'Amato - Kappelli marbuta mal-pesta / David Bartolo - It-tnedija tar-riforma tal-pitkalija - Id-Direttorat ghall-Harsien tal-Annimali jzid l-impenn tieghu b'inizjattivi innovattivi / Robert Cutajar - Is-seba' proposti 2020 ghall-Harsien u d-Drittijiet tal-Annimali f' Malta - Il-vendemmja : ix-xoghol imwettaq mis-Sessjoni tal-Vitikoltura u l-Enologija / Kenneth Cassar - EMFF 1.231: Investimen f'facilita' tal-hatt tal-hut f'Marsaxlokk / Emanuel Azzopardi - Il-progett BYTHOS / Luke Zammit - It-tnedija ta' skema ta' kumpens lis-sajjieda - Artiklu ghat-tfal / Maria Micallef - Ricetti
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/76387
Appears in Collections:Nisġet Artna - 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nisget artna 23.pdf4.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.