Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/113839
Title: Saħħa, dieta u sbuħija għall-mara Maltija : tagħrif siewi fuq kif tonqos fil-piż mingħajr sagrifiċċji kbar
Authors: Xuereb, Elizabeth
Keywords: Women -- Health and hygiene -- Malta
Diet -- Malta
Food habits -- Malta
Beauty culture -- Malta
Issue Date: 1993
Publisher: M. A. Marketing
Citation: Xuereb, E. (1993). Saħħa, dieta u sbuħija għall-mara Maltija : tagħrif siewi fuq kif tonqos fil-piż mingħajr sagrifiċċji kbar. Malta: M. A. Marketing.
Abstract: Tixtieq li tkun r sahhtek, li jkollok figura pulita u gilda sabiha ? Trid tkun taf aktar fuq l-ikel li tiekol, x' inhi d-dieta u kif issajjar ikliet tajbin u sustanzjuzi ghalik u ghall- familja tieghek ? Jekk ir-risposti huma iva, mela sib ftit hin halli taqra dan il-ktieb li gie miktub bil-Malti, apposta ghalik. Bhal kull mara moderna, ahna n-nisa Maltin u Ghawdxin, sirna nafu hafna dwar id-dieta u l-figura taghna. Tarana nqallbu r-rivisti u nharsu lejn mudelli sbieh u rqaq . kemm nixtiequ li nkunu bhalhom l Fuq it-televizzjoni naraw nisa sbieh, b' figura perfetta, ilbies u make-up sabih ... nixtiequ nkunu bhalhom ..imma ... Irridu nkunu realistici, ahna n-nisa Maltin u Ghawdxin, bhall-maggoranza tan-nisa li jghixu madwar il-Mediterran, issib li ahna pjuttost qosra u l-ghadam taghna huwa kemxejn miftuh. Bejn l-ikel li mdorrijin nieklu, bejn in-nuqqas t' ezercizzju u bejn li hafna nisa jaghzlu li jibqghu d-dar wara li jizzewgu, issib li hafna nisa Maltin huma hoxnin ( overweight ). L-ikel ghalina l-Maltin huwa verament xi haga ghal qalbna. Aħna l-Maltin nieklu l-hin kollu u kullimkien. Ohrog x' hin trid u bla dubju tara nisa jieklu pastizzi, pizza, pasti u x' naf jienl Tmur hdejn il-bahar fis-sajf issib lil kulhadd jiekol .... hobz biz-zejt, gelati, luminati u fruit juices .... insomma kulhadd jaf x' inhobbu ahna l-Maltin! Kullimkien jieklu l-Maltin, anke waqt li jkunu qegħdin jistennew f' xi waiting room ghall-vista tat-tabib!!
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/113839
Appears in Collections:Melitensia works - ERCTecHEItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.