Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35303
Title: Mitt sena mill-ahhar qanpiena ta' Gulju Cauchi ghall-Parrocca ta' l-Imsida
Authors: Cauchi, Kenneth
Keywords: Cauchi, Gulju, 1829-1904
Church bells -- Malta -- Msida -- History
Parish Church of St. Joseph (Msida, Malta) -- History
Msida (Malta) -- History -- 19th century
Bells -- Inscriptions
Church bells -- Acoustics
Chapel of the Immaculate Conception (Msida, Malta)
Issue Date: 2003
Publisher: Msida : Uffiċju Parrokjali Knisja ta' San Ġużepp
Citation: Cauchi, K. (2003). Mitt sena mill-ahhar qanpiena ta' Gulju Cauchi ghall-Parrocca ta' l-Imsida. Programm tal-festa San Ġużepp, Msida, 2003, 9-11, 13-16
Abstract: L-Imsida saret Parroċċa nhar it-2 ta' Marzu 1867 u kellha bħalha Knisja Parrokkjali dik li l-Misidjani jsibuha bħalha l-knisja z-Żgħira jew bħalha tal-Kunċizzjoni.' Il-popolazzjoni kienet zgħira, imma mxerrda u għaldaqstant diffiċli timmaġina knisja tiffunzjona mingħajr qniepen biex issejjaħ liII-fidili għat-talb. Ma nafux xi qniepen seta' kellha din il-knisja. Li nafu żgur hu li l-qniepen preżenti huma tnejn, waħda hija ta'vapur jismu 'Apenino' u l-oħra ma nafux loriġini taghha. FI-1874 l-ewwel Kappillan tal-Parroċċa Dun Salvatore Caruana, ordna qanpiena mdaqqsa għal din il-Knisja Parrokkjali għand il-fonditur talqniepen Ġulju Cauchi. Din ilqanpiena ttieħdet minn hemm ftit aktar minn tnax-il sena wara, meta nbniet il-Knisja Parrokkjali preżenti fl-1886. Iddendlet fil-kampnar ta' larloġġ biex fuqha wkoll idoqq larloġġ3. FI-1933 ittieħdet filkampnar l-ieħor, wara li nbidlu lqniepen ta'l-arloġġ u saru tnejn oħra ġodda li hemm illum. Nassumu li kien hemm xi qanpiena oħra li ntużat ukoll għad-daqq ta' larloġġ magħha, għax arloġġ irid ta' l-inqas żewġ qniepen.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35303
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCASHArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mitt sena mill-aħħar.pdf
  Restricted Access
672.7 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.