University of Malta

Melitensia Works - ERCASHArc

 

Recent Submissions

 • Steiner, Andreas M.; Vidale, Massimo; Cilia, Daniel; Schonhowd, Elise (Timeline Publishing srl, [n.d.])
  Experts in navigation say that, although Malta and the Sicilian coastline are indivisible from their higher points on very clear days, Malta quickly vanishes from sight when a boat puts out to sea. Smoke from the eruptions ...
 • Borg, Joseph (Gulf Publishing Ltd., 1984)
  History is a subject which, consciously or unconsciously, interests us all. A child may be interested in learning from grandparents what life was like fifty or sixty years before. Conversely, the latter revel in comparing ...
 • Orizzont (Union Print Co., 2018-09-19)
  Heritage Malta qed tahdem fuq ir-rikostruzzjoni ta’ wicc ta’ mara li ndifnet fil-Katakombi ta’ San Pawl, bejn wiehed u iehor fl-ewwel seklu W.K.
 • Mallia, Filipp (Valletta : Kumitat Festi Esterni San Duminku, 1990)
  IL-knisja tagħna sa mill-bidu nett kellha xi qniepen. Minn żmien għal żmien kienu jbiddlu jew iżidu xi qanpiena oħra, imma qatt ma kellhom sett suriet in-nies. Għalhekk , meta kienu qed jibnu l-knisja l-ġdida, 1805-1815, ...
 • Said Zammit, George A. (Msida : Uffiċju Parrokjali Knisja ta' San Ġużepp, 2006)
  Meta wieħed jitkellem fuq raħal twelidna fi żmenijiet l-imgħoddija, listampa li jġib quddiem għajnejh hija kompletament differenti minn dik tal-lum. Dan għaliex kif jiddeskrivi l-i storiku Malti Giovanni Francesco ...
 • Cauchi, Kenneth (Msida : Uffiċju Parrokjali Knisja ta' San Ġużepp, 2003)
  L-Imsida saret Parroċċa nhar it-2 ta' Marzu 1867 u kellha bħalha Knisja Parrokkjali dik li l-Misidjani jsibuha bħalha l-knisja z-Żgħira jew bħalha tal-Kunċizzjoni.' Il-popolazzjoni kienet zgħira, imma mxerrda ...
 • Cauchi, Kenneth (Msida : Uffiċju Parrokjali Knisja ta' San Ġużepp, 1995)
  "Nordnaw qanpiena' oħra Kappillan" qal is-Sur Vinċenż Farrugia, il-Kaxxier tal-Giunta Amministratrice lil Dun Kalċidon Schembri f1-1922. Dan' seħħ hekk kif il-Giunta ħallset id-dejn kollu fuq il-qanpiena l-kbira fonduta ...
 • Orizzont (Union Print Co., 2017-07-28)
  Arkeologi u studenti tal-arkeologija skavaw sit fiz-Zejtun fejn instabet Villa Rumana. Fl-1961, inkixfu l-ewwel fdalijiet u fil-perjodu 1970-1976 kompla jinkixef aktar materjal. Fl-2006, l-Universita ta’ Malta bdiet tiskava ...
 • Zammit, Melvic (Union Print Co., 2015-12-22)
  Heritage Malta inawgurat progett ta’ konservazzjoni li sewa 3 miljun Ewro fit-Tempji Neolitici ta’ Hal Tarxien. Il-kumpless tat-tempji ta’ Hal Tarxien huma marbuta mill-qrib ma’ Sir Temi Zammit li ha hsieb jikxifhom fl-1914. ...
 • Vella, John (Cospicua : Kumitat Festa Esterna ta' Marija Immakulata, 2001)
  In January 2002, Bir Mula Heritage, which is found at 79, Triq Santa Margerita, celebrated its 5th anniversary. A series of renovations and restorations were underway in order to bring back the house’s previous appearance. ...
 • Muscat, Reno (Media.Link Communications, 2015-12-12)
  Minhabba, li l-isptar generali ta’ Malta bidel postu, Gwardamangia m’ghadx ghandu dak in-numru kbir ta’ nies li kien ikollu qabel. Fit-telgha ta’ Gwardamangia hemm Villa Guardamangia, id-dar li fiha ghexet ir-Regina ...
 • Miceli, Raymond (Media.Link Communications, 2017-06-06)
  Villa Frere, illum mdawra bil-bini tal-Imsida u Tal-Pieta, kien bnieha John Hookham Frere fl-1836. Ghall-bidu Hookham mar joqghod f’Casa Correa fejn illum hemm il-Kullegg San Albert il-Kbir, il-Belt sakemm xtara art imdaqqsa ...
 • Vassallo, Raphael; Bonanno, Anthony (Mediatoday Co. Ltd, 2016-12-31)
  An interview of University of Malta s Archaeology Prof. Anthony Bonanno as he pays tribute to the late Dr. David Trump. Bonanno discusses Trump's legacy on how he shaped much of the island s understanding of its prehistoric ...
 • Vella Gregory, Isabelle (John Wiley & Sons Ltd., 2016)
  At first glance, the Late Neolithic (3600–2500 BC) of the Maltese Island archipelago in the central Mediterranean is a landscape of immensity dominated by megalithic stone structures. To the modern viewer, the Neolithic ...
 • Vella, Clive (Taylor & Francis, 2016)
  The prehistory of the Maltese Islands is known for its megalithic monuments dating to the fourth and third millennia BC, often emerging in debates surrounding the connectivity of islands. By focusing on the declining ...
 • Miceli-Farrugia, Mark (Malta. Embassy (United States), 2011)
  Seven thousand years ago, a mystical people appeared in Malta. Within 1400 years, this society started producing there, using Stone Age tools, the earliest and most wondrously constructed, free-standing megalithic ...
 • Powell, Eric A. (Archaeological Institute of America, 2016)
  Fifty miles south of Sicily, the dry, rocky islands of the Maltese archipelago were first colonized by Neolithic people in the sixth millennium b.c. They lived relatively simple farming lives that closely resembled those ...
 • Rich, Sara (2007)
  In lieu of the recent dwindling numbers of tourists flocking to Malta annually, The Malta Tourism Authority and Heritage Malta are emphasizing the need to attract “quality tourists” to the Maltese islands. Malta’s old ...
 • Sagona, Claudia (Blackwell, 2004)
  This paper explores the manufacture and function of the so-called ‘cart ruts’ within the harsh environment of Malta and proposes that they were deliberately constructed in order to push the boundaries of available arable ...
 • Abela, Ruben (2012)
  An article written by Architect Ruben Abela, who talks about the vast archaeological sites in Zejtun, Malta. Such sites include: Roman Villa, Tombs in Bulebel, etc.

View more

Search OAR@UM


Advanced Search

Browse

RSS Feeds