Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/42909
Title: Kliem mehud b'iehor fl-Evangelu
Authors: Jehuza, Ben
Keywords: Bible -- Translating
Common fallacies
Bible -- Criticism, interpretation, etc.
Issue Date: 1958
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Jehuza, B. (1958). Kliem mehud b'iehor fl-Evangelu. Lehen l-Art Imqaddsa, 4(3), 70-72.
Abstract: Fl-antik nett, fiz-zmien Ii nkitbu l-Evangelji, il-kotba ma kenux isiru bhal-lum. Ma kenux jintebghu bhal ma jintebghu l-lum, ghax ma kienx hawn stamparijiet. Dak iz-zmien il-kotba kienu jinkitbu, kollha u dejjem bl-idejn. Min kien irid ikollu xi ktieb, dak iz-zmien, kien jisselfu u jikteb bhalu. Jew jiktbu hu b'idejh, jew iqabbad IiI xi hadd jiktibulu, jew hu jaqra u xi hadd iehor jikteb; jaghmlu bhal dictation. Sewwa jekk jikteb hu b'idejh, sewwa jekk hu jaqra u hadd iehor jikteb, dejjem haga hafifa Ii fil-kitba jsiru l-ghaltiet. L-aktar dak iz-zmien, li l-kitba Semija kienet minghajr vokali. Xi trid biex BRR (barr) taqrahom u tiktibhom BHR (bahar)? Fil-kitba sata' kien hemm miktub: "Gesu hareg lejn il-barr", u min kien jikteb kiteb: "Gesu hareg lejn il-bahar". Ghal hekk gara Ii fl-Evangelju dahlu hafna ghaltiet zghar. Kbar ma jistax ikun Ii dahlu, ghax ir-Rjus tal-knisja kienu malajr jintebhu bihom u jhassruhom u jiktbuhom sew. Imma cekcik zghir hemm, ghax dak ma kenux ihabblu rashom fuqu. U hawn sa naraw insibux xi zewg cekcikiet minn dawn u nsewwuhom. Wahda biex inghaddu z-zmien, u ohra biex nitghallrnu xi haga gdida.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/42909
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1958
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1958

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kliem_mehud_b'iehor_fl-Evangelu_1958.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.