Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/44515
Title: Il-muzajk tal-Kalvarju
Authors: Fra Elija
Keywords: Mosaics
Decoration and ornament
Mosaics, Early Christian
Christian art and symbolism
Issue Date: 1959
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Fra Elija. (1959). Il-muzajk tal-Kalvarju. Lehen l-Art Imqaddsa, 5(3), 84-86.
Abstract: Mill-blata Mqaddsa tal-Kalvarju, Ii fuqha I-Lhud u r-Rumani salbu IiI Gesu u liz-zewg hallelin, il-Ium ma fadalx ghajr kaghab, jew kubu tal-blat ta' xi hmistaxer xiber gholi, tul u wisa'. Fuqu sewwa ghandhom kappella I-Griegi Ortodossi, u tmiss maghha, imma mhux fuq il-blata, ghandhom kappeIla ohra I-Latini, jigifieri I-Frangiskani. II-hitan u s-saqaf taz-zewg kappelli, fi zmien is-Salibin kienu miksija biI-muzajk. Imma fiz-zmien Ii Gerusalemm kienet f'idejn il-Misilmin, dal-muzajk beda bil-ftit il-ftit jaqa. Ghax il-muzajk ikun xbihat u titriz, jigifieri disinji, msghmula m'hux biz-zebgha, imma minn frak tar-rham imzewwaq, imwahhal fis-saqaf jew fil-hitan, Ii biz-zmien u bl-indewwa jerhi, jekk ma jihdux hsiebu. Minn dan il-muzajk, fis-sena 1808, meta nharqet il-Bazilka tal-Qabar ta' Kristu, ftit kien baqa'.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/44515
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1959
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1959

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-muzajk_tal-Kalvarju_1959.pdf3.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.