Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/46171
Title: Enciklika fuq l-Art Imqaddsa
Authors: Koser, Konstantinu
Keywords: Franciscans -- History
Legitimate ecclesiastical acts
Issue Date: 1970
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Koser, K. (1970). Enciklika fuq l-Art Imqaddsa. Lehen l-Art Imqaddsa, 16(2), 35-41.
Abstract: Ghax huwa sewwasew f'Nazaret Ii wiehed jaghraf it-tifsir tal-qaghda tal-Patrijiet Minuri fl-Art Imqaddsa. Ghalkemm is-Santwarju ta' Nazaret ma waqax f'idejn iI-Frangiskani sa mill-bidunett, nafu Ii kien wiehed mis-Santwarji li l-Frangiskani kienu jzuru fil-pellegrinaggi taghhom, ghax kien iI-post fejn il-Verb Etern sar Bniedem. F'dawk iz-zmenijiet il-patrijiet kien ghad m'ghandhomx kunvent fejn jghammru fl-qaghda taghhom xejn u wisq stabbili tibda fis-selkIu sittax, meta gie lillhom moghti I-permess li jibnu knisja u dar ckejkna. Imma kien ghal ftit zmien. Fis-sena 1620 dahlu f'Nazaret ghal kollox, bil hila tal-Kustodju Patri Tuma's Obicini minn Novara, Ii xtara l-post u baghat xi religjuzi joqghodu hemm. Malajr il-patrijiet bdew ix-xoghol taghhom, jiffunzjonaw fil-knisja u jahsbu ghas-saIvazzjoni ta' I-erwieh. Issa I-Kustodja kabbret il-ghan tax-xoghlijiet taghha: il-kisba ta' wiehed mis-santwarji ewlenin ta' l-Art Imqaddsa. Kienet grajja glorjuza, Ii fethet it-triq biex ikun hemm aktar ghaqda u zvilupp mas-santwarji l-ohra, ftit jew xejn importanti, tal-GaIilea, bhalma kienu dawk ta' Yaffja, Seforis, Najm, Kana, it-Tabor, Tiberijade, Tahqgha, Kafarnahum u ohrajn.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/46171
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : Mejju-Awissu : 1970
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : Mejju-Awissu : 1970

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Enciklika_fuq_l-Art_Imqaddsa_1970.pdf8.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.