Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51075
Title: Antonio Debono (1897-1966) : superjur fil-MUSEUM (1911-1966)
Authors: Said, Philip E.
Keywords: Society of Christian Doctrine (Malta) -- History
Żebbuġ (Malta) -- Biography
Catholic Church -- Catechisms -- Maltese
Catholic Church -- Doctrines
Catechetics -- Catholic Church
Christian education of children -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 20th century
Religious adherents -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 20th century
Debono, Antonio, 1897-1966
Issue Date: 2007
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Said, P.E. (2007). Antonio Debono (1897-1966) : superjur fil-MUSEUM (1911-1966). Festa [San Filep, Żebbuġ], 2007, 135-142.
Abstract: Dan l-artiklu jitratta l-hajja ta' Antonio Debono, Superjur Zebbugi fi hdan il-M.U.S.E.U.M. Aktar minn persunagg, Debono hu istituzzjoni li fi s-skiet u bl-umiltà, izda b’konsistenza u konvinzjoni, gab bidla f’Haz-Zebbug li kellha effett fuq oqsma ohra tas-soçjetà Maltija. It-tifkira tas-Superjur Debono tibqa’ attwali ghal erba’ ragunijiet: il-hidma twila tieghu fil-M.U.S.E.U.M., mifruxa tista’ tghid tul hajtu kollha; ir-ritmu haj u kostanti li bih mexxa t-taghlim tad-Duttrina Nisranija; id-devozzjoni lejn l-Ewkaristija u t-tixrid taghha; il-kitbiet spiritwali. Dawn kienu l-karatteristici li zejnu l-karriera religjuza tieghu bhala membru korporat, edukatur religjuz u Superjur ta’ l-Oqsma ta’ Haz-Zebbug u H’Attard. L-artiklu jinqasam : Qabel is-sejha ; l-edukazzjoni lejn in-nofs seklu 18 u l-bidu tas-seklu 20 ; jibda il-M.U.S.E.U.M. f’Haz-Zebbug ; xhieda hajja ta' vokazzjoni ; wirt spiritwali
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51075
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antonio Debono 1897-1966.pdf329.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.