Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/52895
Title: Il-Granmastru Vilhena (1663-1736) : erbatax-il sena ta' hidma ta' success
Authors: Camilleri, Stephen M.
Keywords: Vilhena, Antonio Manoel de, 1663-1736
Knights of Malta. Grand Masters -- Malta -- Biography
Order of St John. Grand Masters -- Malta -- Biography
Fort Manoel (Gzira, Malta)
Fortification -- Malta -- Gzira
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Mdina (Malta) -- History
Malta Earthquake, Malta, 1693
Fortification -- Malta -- Mdina
Vilhena Palace (Mdina, Malta)
Mdina Gate (Mdina, Malta)
Manoel Theatre (Valletta, Malta)
Santo Spirito Hospital (Rabat, Malta)
Issue Date: 2009
Publisher: Floriana : Parroċċa San Publju
Citation: Camilleri, S.M. (2009). Il-Granmastru Vilhena (1663-1736) : erbatax-il sena ta' hidma ta' success. Ktieb tal-festa u storja Furjaniża fl-okkażjoni tal-festa f'ġieħ San Publju, l-ewwel isqof u qaddis Malti, fil-Knisja Arċipretali tal-Furjana fis-Sena Pawlina 2009, 23-26
Abstract: Hafna, bir-ragun jorbtu t-tmexxija tal-Granmastru Vilhena, gustament, mal-holqien tal-Floriana. Madanakollu, it-tmexxija tieghu bejn l-1722 u l-1736 halliet effett kbir fuq Malta kollha bi progetti u inizjattivi li saru f' diversi nhawi fil-gzejjer Maltin. Tajjeb infakkru li l-Granmastru Vilhena kien qed imexxi lil Malta f'perjodu li fih kien hawn xnighat serji ta' attakki mit-Torok. Ghalkemm sa dan iz-zmien kienet diga nbniet il-belt Valletta, il-qilla li gab mieghu l-Assedju l-Kbir tal-1565, ghalkemm wara 150 sena, kienet ghadha f'mohh il-Maltin u xtaqu li dizgrazzja bhal din ma terga' qatt tigi fuqhom. Ghalhekk f'dan l-kuntest wiehed irid jifhem 1-importanza li nghatat liddifiza tal-pajjiz. Dan jidher f'hafna mill-progetti li wettaq dan il-granmastru.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/52895
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCASHHer

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-granmastru vilhena.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.