Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53589
Title: Frode a danno del governo : politika Koppija fuq il-palk nazzjonali
Authors: Farrugia, Charles J.
Keywords: Ellul, Michele, -1891
Civil service -- Corrupt practices -- Malta -- Kirkop -- History -- Source
Kirkop (Malta) -- History -- Sources
Band clubs -- Malta -- Kirkop -- History
Socjeta Filarmonika San Guzepp (Kirkop, Malta) -- History
Għaqda Mużikali San Leonardu (Kirkop, Malta) -- History
Issue Date: 2016
Publisher: Kirkop : Soċjetà Mużikali San Ġużepp
Citation: Farrugia, C.J. (2016). Frode a danno del governo : politika Koppija fuq il-palk nazzjonali. Festa San Ġuzepp, Kirkop, 2016, 178-181.
Abstract: L-istorja li ser ninvestigaw f'dan l-artiklu tibda fil-harga tal-gurnal II Popolo tat-3 ta' Dicembru 1887 li fiha jhabbar l-intenzjoni li fil-harga tal-10 ta' Dicembru kien ser jizvela skandlu ta' abbuzi li kienu qeghdin isiru u t-talba biex issir inkjesta dwar dan. lnteressanti ferm li proprju taht dan ir-rapport kien hemm nota li tghid li l-gurnal kien qed jirrifjuta it-talba tas-sacerdot Don Michele Ellul minn Hal Kirkop li kien talab abbonament ghal tliet xhur fl-istess gurnal. ld-direzzjoni tal-gazzetta qalet li mhux ser taccetta peress li l-abbonament kien jista' jsir biss ghal sena. Michele Ellul kien minn Hal Kirkop u sar qassis fl-1886 izda jidher li miet f'eta zghira ta' 31 sena fl-1891. Il-familja ta' Michele kenu attivisti ta' San Anard. Ir-rapport fil-gurnal II Popolo tal-10 ta' Dicembru 1887 bazikament jghid li kien hemm abbuz minn diversi haddiema li kienu jithallsu mill-Gvern izda ma jaghtux il-gurnata tax-xoghol taghhom. Il-lista ta' tletin persuna huma kollha minn Hal Kirkop u tigbor fiha lill-Kappillan Barbara, is-Sagristan, Dun Mikiel Ellul u ufficjali ohra.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53589
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPSPIPAMal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frode a danno del governo politika Koppija fuq il-palk nazzjonali.pdf637.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.