Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53835
Title: Il-Banda San Ġużepp : 50 sena mit-twaqqif tagħha
Authors: Theuma, Angelo
Keywords: Band clubs -- Malta -- Kirkop -- History
Socjeta Filarmonika San Guzepp (Kirkop, Malta) -- History
Feasts, Religious -- Malta -- Kirkop
Kirkop (Malta) -- History
Joseph, Saint -- Cult -- Malta -- Kirkop
Feast of St. Joseph -- Malta -- Kirkop -- History
Kirkop (Malta) -- Religious life and customs -- History
Music -- Malta -- Kirkop -- History
Issue Date: 2000
Publisher: Kirkop : Soċjetà Filarmonika San Ġużepp
Citation: Theuma, A. (2000). Il-Banda San Ġużepp : 50 sena mit-twaqqif tagħha. Lehen is-Soċjetà Filarmonika San Ġużepp, festa 2000, 59-65.
Abstract: Hekk kif il-Koppin devoti ta' San Guzepp stejqru mill-herba Ii halliet warajha t-Tieni Gwerra Dinjija (1939-1945), bdew jahsbu biex ikomplu fejn hallew fit-tkabbir tal-Festa ta' San Guzepp. Sa dak iz-zmien il-Kazin, Ii gie mwaqqaf fl-1886 minn Dun Guzepp Barbara kien ghadu minghajr banda tieghu. Ghalhekk ghall-festa ta' San Guzepp Ii minhabba r-restrizzjonijet tal-Koncilju ta' l-1935 kellha biss permess Ii ddoqq banda lejlet u ohra nhar iI-Festa, kienu jigu mistiedna baned barranin. Izda l-hsieb ghall-banda jidher Ii qatt ma gie mwarrab. Mhux talli ma kienx hekk anzi fl-1947 bdew jahsbu bis-serjeta biex il-Kazin San Guzepp ikollu Banda tieghu. F'dan l-artiklu naqraw fuq il-bandisti li kienu ddebbuttaw l-ewwel darba kif wkoll dawk bandisti li kienu jdoqqu fis-snin ta' wara
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53835
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCMusLM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-banda San Guzepp - 50 sena mit-twaqqif taghha.pdf675.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.