Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54277
Title: Il-prattika tas-shubija fil-livell primarju
Authors: Borg, Carmel
Keywords: Education, Primary -- Parent participation -- Malta
Education -- Parent participation -- Malta
Parent-teacher relationships -- Malta
Issue Date: 1997-04
Publisher: University of Malta. Faculty of Education
Citation: Borg, C. (1997). Il-prattika tas-shubija fil-livell primarju. Education 2000, 1, 14.
Abstract: Sikwit nisimghu u naqraw dwar il-bzonn li l-genituri jippartecipaw aktar fil-process edukattiv. Implikazzjoni ewlenija ta' din l- ghajta hija li l-ghalliema ul-genituri ghandhom jahdmu aktar flimkien ghall-gid tat-tfal. Din is-sensiela ta' artikli qed tinhema bil-hsieb li tlaqqaghna ma' prattika lokali u barranija li ghandha l-ghan li tkattar il-kultura tas-shubija billi ssahhah il-linji ta' kommunikazzjoni bejn l-ghalliema u l-genituri. Nittamaw li dawn l-artikli, imzewqin bil- kontribuzzjonijiet taghkom, iqanqlu aktar interess fil-kuncett tas-shubija, u jghinu lil dawk li ghadhom majafux minn fejn se jitilqu. Dan l-artiklu se jiffoka fuq strategiji ta' kommunikazzjoni li ghandhom l-ghan li jintroducu lill-ghalliema u l-hidma taghhom.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54277
Appears in Collections:Education 2000, no. 1
Education 2000, no. 1
Scholarly Works - FacEduAOCAE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Education20001A5.pdf743.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.