Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54805
Title: San Leonardu fil-knisja tal-Vittorja f'Ħal Qormi
Authors: Micallef, George
Keywords: Leonard of Noblac, Saint -- Cult -- Malta -- Qormi -- History
Church of the Nativity of Mary, Tal-Vitorja (Qormi, Malta) -- History
Qormi (Malta) -- Church history
Altars -- Malta -- Qormi -- History
Church of St. Leonard (Qormi, Malta) -- History
Lost architecture -- Malta -- Qormi
Issue Date: 2007
Publisher: Kirkop : Għaqda Mużikali San Leonardu
Citation: Micallef, G. (2007). San Leonardu fil-knisja tal-Vittorja f'Ħal Qormi. Festa [San Leonardu, Kirkop], 2007, 147-148.
Abstract: L-artiklu jitratta d-devozzjoni lejn il-qaddis San Leonardu f'Hal Qormi. L-awtur isemmi l-vizti pastorali li ghamlu l-Isqfijiet Dusina, Tumas Gargallo u Gwann Balaguer Camarsa. Fil-vizti kollha tissemma l-knisja ddedikata lil San Leonardu. lzda fl-ahhar vizta pastorali din il-knisja giet profanata u mwaqqa' ghax instabet li kienet fi stat hazin hafna. Qrib is-sena 1686 inbniet il-knisja dedikata lit-twelid tal-Madonna maghrufa fostna bhala l-knisja tal-Vittorja u ghal xi zmien maghrufa wkoll bhall tal-Fuqqanija. B 'tifkira tal-knejjes li gew profonati fiha saru erba' artali fil-gnub bit-titular ta' dawn il-knejjes. Wiehed minn dawn l-artali gie dedikat Iii San Leonardu u gie mzejjen bi skultura mill-isbah fejn ghadu hemm sal-lum. B 'tifkira ta' dawn il-knejjes ukoll sar salib kommemorattiv fl-istess pjazza tal-Vitorja li jgib is-sena 1688.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54805
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
San Leonardu fil-knisja tal-Vittorja f'Hal Qormi.pdf320.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.