Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55483
Title: Il-partecipazzjoni tal-genituri u r-ricerka fl-iskejjel
Authors: Borg, Carmel
Keywords: Education -- Parent participation -- Malta
Education -- Parent participation -- Law and legislation -- Malta
Parent-teacher relationships -- Malta
Education -- Curricula -- Malta
Issue Date: 1999-12
Publisher: University of Malta. Faculty of Education
Citation: Borg, C. (1999). Il-partecipazzjoni tal-genituri u r-ricerka fl-iskejjel. Education 2000, 6, 11-13.
Abstract: Il-Kunikutu Minimu Nazzjonali jqis ir-ricerka intema (action research) bhata l-perm li fuqu jrid idur l-izvitupp tat-kunikutu fl-iskejjel. Taqsima 6.11 torbot ir-ricerka ma' t-gharfien tal-genituri bhala msiehba ewtenin fit-process edukattiv. Paragrafu 6 11.2 jaghti hjiel dwar kif it-genituri jistghu jsostnu t-kurrikutu. Fost it-lista ta' possibititajiet it-paragrafu msemmi jheggeg lill-genituri biex jippartecipaw f'progetti ta' ricerka lijwasstu biexjitjiebu s-servizzi u t-hajja edukattiva ta' wliedhom. B'dan it- mod id-Dokument qieghed jissigilla l-bzonn li l-iskejjel iwieznu d-direzzjoni taghhom b'informazzjoni preciza rigward t-oqsma differenti ta' l-operat tagtlhom u jzewgu mal-fatt ti l-genituri huma ghajn ta' nformazzjoni mportanti f'dan it-qasam tal-process edukattiv.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55483
Appears in Collections:Education 2000, no. 6
Education 2000, no. 6
Scholarly Works - FacEduAOCAE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Education20006A5.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.