Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/63817
Title: [Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 75] Kavallier ; Tiġrib ; Kappella pprofanata ; Leħħiet ; Fir-raqda ħadra ; Epigrammi: X’dinja din! ; Karnival 1999 (Għawdex) ; Ħarsti lejn l-art ; Lill-mewt ; Tifkira ; Lill-pitirross ; Lill-irġiel miżżewġa ; Meta Hamlet u l-fjuri eterni jiltaqgħu ; It-tren iżomm il-ħin ; Kemm tiswa tarbija? ; Jien naf ; Odessa ; L-isptar ; Agunija ; Milied XXI ; Entużjażmu ; Londra ; Dal-ġebel kbir ; Lit-Teatru Rjal ; Fl-Ewropa magħquda ; Fil-mewt ta’ Ġorġ Pisani ; Lejl id-19 ta’ Diċembru ; Kont waħdi ; Imħabbti ; Xi ġralek, Ma? ; Anki t-tislima ; Fuq xifer nimxu ; Afrika.
Other Titles: Kavallier
Tiġrib
Kappella pprofanata
Leħħiet
Fir-raqda ħadra
Epigrammi: X’dinja din!
Karnival 1999 (Għawdex)
Ħarsti lejn l-art
Lill-mewt
Tifkira
Lill-pitirross
Lill-irġiel miżżewġa
Meta Hamlet u l-fjuri eterni jiltaqgħu
Tren iżomm il-ħin
Kemm tiswa tarbija?
Jien naf
Odessa
Sptar
Agunija
Milied XXI
Entużjażmu
Londra
Dal-ġebel kbir
Lit-Teatru Rjal
Fl-Ewropa magħquda
Fil-mewt ta’ Ġorġ Pisani
Lejl id-19 ta’ Diċembru
Kont waħdi
Imħabbti
Xi ġralek, Ma?
Anki t-tislima
Fuq xifer nimxu
Afrika
Authors: Grech, Sergio
Aquilina, Toni
Borg, Ġorġ
Aquilina, Pawlu
Calleja, Carmel
Camilleri, J. J.
Attard, Joe M.
Zammit, Ġorġ
Zammit Tabona, J.
Sciberras, Lillian
Vella Haber, K.
Cilia, Ġanni A.
Micallef, Doreen
Mallia, Ġorġ
Cremona, J. J.
Coleiro, Charles
Briffa, Charles
Attard, Emanuel
Mifsud Bonnici, Maurice
Cachia, Carm
Spiteri, Charles B.
Gatt, Suzanne
Micallef, Nathalie
Friggieri, Oliver
Keywords: Maltese poetry -- 21st century
Maltese literature -- 21st century
Prose literature
Issue Date: 2001
Publisher: Akkademja tal-Malti
Citation: [Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 75] (2001). Kavallier ; Tiġrib ; Kappella pprofanata ; Leħħiet ; Fir-raqda ħadra ; Epigrammi: X’dinja din! ; Karnival 1999 (Għawdex) ; Ħarsti lejn l-art ; Lill-mewt ; Tifkira ; Lill-pitirross ; Lill-irġiel miżżewġa ; Meta Hamlet u l-fjuri eterni jiltaqgħu ; It-tren iżomm il-ħin ; Kemm tiswa tarbija? ; Jien naf ; Odessa ; L-isptar ; Agunija ; Milied XXI ; Entużjażmu ; Londra ; Dal-ġebel kbir ; Lit-Teatru Rjal ; Fl-Ewropa magħquda ; Fil-mewt ta’ Ġorġ Pisani ; Lejl id-19 ta’ Diċembru ; Kont waħdi ; Imħabbti ; Xi ġralek, Ma? ; Anki t-tislima ; Fuq xifer nimxu ; Afrika. Il-Malti, 75, (1), 102-128.
Abstract: Ġabra ta’ poeżiji u proża li tinkludi: Kavallier ta’ Sergio Grech – Tiġrib ta’ Toni Aquilina – Kappella pprofanata ta’ Ġorġ Borg – Leħħiet ta’ Pawlu Aquilina – Fir-raqda ħadra ta’ Carmel Calleja – Epigrammi: X’dinja din! ta’ J. J. Camilleri – Karnival 1999 (Għawdex) ta’ Joe M. Attard – Ħarsti lejn l-art ta’ Ġorġ Zammit – Lill-mewt ta’ J. Zammit Tabona – Tifkira ta’ Lillian Sciberras – Lill-pitirross ta’ K. Vella Haber – Lill-irġiel miżżewġa ta’ Ġanni A. Cilia – Meta Hamlet u l-fjuri eterni jiltaqgħu ta’ Doreen Micallef – It-tren iżomm il-ħin ta’ Pawlu Aquilina – Kemm tiswa tarbija? ta’ Ġorġ Mallia – Jien naf ta’ J. J. Cremona – Odessa ta’ Charles Coleiro – L-isptar ta’ Charles Coleiro – Agunija ta’ Charles Coleiro – Milied XXI ta’ Charles Coleiro – Entużjażmu ta’ Charles Briffa – Londra ta’ Charles Briffa – Dal-ġebel kbir ta’ Emanuel Attard – Lit-Teatru Rjal ta’ Maurice Mifsud Bonnici – Fl-Ewropa magħquda ta’ Doreen Micallef – Fil-mewt ta’ Ġorġ Pisani ta’ Carm Cachia – Lejl id-19 ta’ Diċembru ta’ Charles B. Spiteri – Kont waħdi ta’ Suzanne Gatt – Imħabbti ta’ Nathalie Micallef – Xi ġralek, Ma? ta’ Oliver Friggieri – Anki t-tislima ta’ Oliver Friggieri – Fuq xifer nimxu ta’ Oliver Friggieri – Afrika ta’ Oliver Friggieri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/63817
Appears in Collections:Il-Malti, Ħarġa 75, Numru 1
Il-Malti, Ħarġa 75, Numru 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Afrika.pdf38.52 kBAdobe PDFView/Open
Agunija.pdf8.81 kBAdobe PDFView/Open
Anki t-tislima.pdf21.17 kBAdobe PDFView/Open
Dal-ġebel kbir.pdf14.96 kBAdobe PDFView/Open
Entużjażmu.pdf18.95 kBAdobe PDFView/Open
Epigrammi.pdf15.88 kBAdobe PDFView/Open
Fil-mewt ta' Ġorġ Pisani.pdf18.92 kBAdobe PDFView/Open
Fir-raqda ħadra.pdf10.74 kBAdobe PDFView/Open
Fl-Ewropa magħquda.pdf24.35 kBAdobe PDFView/Open
Fuq xifer nimxu.pdf19.48 kBAdobe PDFView/Open
Ħarsti lejn l-art.pdf13.04 kBAdobe PDFView/Open
Il-pitirross.pdf18.3 kBAdobe PDFView/Open
Imħabbti.pdf16.06 kBAdobe PDFView/Open
It-tren iżomm il-ħin.pdf19.14 kBAdobe PDFView/Open
Jien naf.pdf22.11 kBAdobe PDFView/Open
Kappella pprofanata.pdf11 kBAdobe PDFView/Open
Karnival 1999.pdf34.5 kBAdobe PDFView/Open
Kavallier.pdf11.51 kBAdobe PDFView/Open
Kemm tiswa tarbija.pdf127.26 kBAdobe PDFView/Open
Kont waħdi.pdf15.85 kBAdobe PDFView/Open
Leħħiet.pdf27.34 kBAdobe PDFView/Open
Lejl id-19 ta' Diċembru.pdf21.58 kBAdobe PDFView/Open
Lill-irġiel miżżewġa.pdf27.91 kBAdobe PDFView/Open
Lill-mewt.pdf16.92 kBAdobe PDFView/Open
L-isptar.pdf14.67 kBAdobe PDFView/Open
Lit-teatru Rjal.pdf29.46 kBAdobe PDFView/Open
Londra.pdf13.96 kBAdobe PDFView/Open
Meta Hamlet u l-fjuri eterni jiltaqgħu.pdf32.33 kBAdobe PDFView/Open
Milied XXI.pdf13.18 kBAdobe PDFView/Open
Odessa.pdf27.65 kBAdobe PDFView/Open
Tifkira.pdf19.88 kBAdobe PDFView/Open
Tiġrib.pdf12.46 kBAdobe PDFView/Open
Xi ġralek Ma.pdf22.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.