Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/76230
Title: Minn skola għal oħra
Authors: Abela, Ruben
Keywords: Education -- Malta -- Żejtun
Public schools -- Malta -- Żejtun
St Thomas More College. Żejtun Secondary School (Żejtun, Malta) -- History
Żejtun (Malta) -- History
Camilleri, Alwiġ, 1774-1849
Issue Date: 2008
Publisher: Żejtun : Għaqda ta’ l-Armar 25 ta’ Novembru
Citation: Abela, R. (2008). Minn skola għal oħra. L-Armar : festa Santa Katarina V.M., [Żejtun] 2008, 57-59, 61
Abstract: It-tagħlim tat-tfal fiż-Żejtun ra l-bidu tiegħu fl-ewwel nofs tas-seklu dsatax bil-ħidma ħabrieka tal-kjeriku Dun Alwiġ Camilleri (1774- 1849), u jidher li fl-1819 dan it-tagħlim beda jsir fil-meżżanin li kien hemm wara l-Knisja tal-Ispirtu s-Santu. Wara xi żmien inħass il-bżonn ta' aktar wisa' minħabba l-ammont ta' tfal dejjem jiżdied, u fl-istess lok inbniet dar li għadha hemm sa llum. Din bdiet isservi bħala skola, u fl-1838 l-stess dar għaddiet għand il-Gvern li ried jieħu t-tagħlim taħt idejh. Dan il-bini llum huwa magħruf bħala Dar San Ġużepp u fih insibu l-Komunita' tas-Sorijiet Ulied il-Qalb ta' Gesu’. Fil-bidu tas-seklu għoxrin inħass il-bżonn ta' skola tal-Gvern akbar u ġie magħżul sit ftit metri l-bogħod mil-iskola li semmejna aktar qabel u ftit għexieren ta' metri l-bogħod mill-knisja parrokkjali. ld-disinn ta' din l-iskola l-ġdida sar mill-Perit Ġuże' Pace u proprju fil-11 ta’ Ġunju 2008 l-iskola primarja qed tgħalaq mitt sena minn meta ġiet imbierka u miftuħa.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/76230
Appears in Collections:Għaqda ta’ l-Armar 25 ta’ Novembru
Melitensia Works - ERCEdullMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Minn Skola għal oħra.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.