Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50970
Title: Id-devozzjoni lejn il-Madonna taħt it-titlu tal-Abbandunati : Valenzja, il-Wardija u Ħaż-Żebbuġ
Authors: Scicluna Bonnici, Carmel
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint -- Devotion to -- Malta
Catholics -- Religious life -- Malta
Catholics -- Religious identity -- History
Graces, Our Lady of
Mary, Blessed Virgin, Saint -- Art
Chapel of Our Lady of the Forsaken Souls, tal-Abbandunati (St. Paul's Bay,Malta)
Chapel of Our Lady of Sorrows (Żebbuġ, Malta) -- History
Catholic Church -- Prayers and devotions
Żebbuġ (Malta) -- Church history
Basilica of Our Lady of the Forsaken (Valencia, Spain) -- History
Chapels -- Malta -- Żebbuġ -- History
Chapels -- Malta -- Wardija -- History
Wardija (St. Paul's Bay, Malta)
Issue Date: 2004
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Scicluna Bonniċi, C. (2004). Id-devozzjoni lejn il-Madonna taħt it-titlu tal-Abbandunati : Valenzja, il-Wardija u Ħaż-Żebbuġ. Festa [San Filep, Żebbuġ], 2004, 171-178
Abstract: Gewwa Haz-Zebbug biswit il-palazz tal-Baruni Azzopardi hemm kappella helwa ddedikata lill-Madonna taht dan it-titlu li filfatt hija propjetà tal-familja tal-istess baruni. Dan l-artiklu jaghti harsa fuq kif bdiet id-devozzjoni antika lejn il-Madonna tal-Abbandunati. L-awtur jikteb fuq il-Festa tal-Vergni tal-Abbandunati Patruna ta’ Valenzja ; Il-Gran Mastru Ramon Perellos u l-Kappella tal-Wardija (Perellos kien xtara il-lok imsejjah l-Gholja tas-Sultan, post li minnu ggib tahtek San Pawl il-Bahar u l-Pwales. Fil-vicin kien hemm kappella antika mgarrfa. Huwa bniha mill-gdid u bena wkoll palazz bhala residenza tieghu. Bhala Aragoniz mill-belt ta’ Valenzja, kien wisq devot tal-Vergni Marija taht it-titlu ta’ ”De les desampadaros” jigifieri ”L-Omm tal-Abbandunati”. Ghalhekk iddedika din il-kappella li bena mill-gdid ghall-Madonna taht dan it-titlu.) ; Dr Dun Paskal Azzopardi u l-Knisja ta’ l-Abbandunati f’Haz-Zebbug (Fl-1758 Dun Paskal bena minn flusu il-kappella helwa tal-Madonna tal-Abbandunati li wara spiccat f’idejn il-familja tal-Baruni Manduca Azzopardi. Minn gewwa l-kappella fiha hafna skultura minquxa fil-gebla li ghadha originali. Il-pittura titulari hija imitazzjoni (izda mhux ghal kollox) ta’ dik li hemm gewwa Valenzja fi Spanja li hu meqjus bhala mpitter minn id l-angli). Tinkludi Talba lil Omm Alla ta’ l-Abbandunati
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50970
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Id-Devozzjoni lejn il-madonna taht it-titlu tal-Abbandunati.pdf532.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.