Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56071
Title: Lejn kurrikulu bikri minghajr pregudizzji
Authors: Borg, Carmel
Keywords: Prejudices in children -- Prevention
Discrimination in education
Education -- Curricula -- Malta
Multicultural education -- Malta
Issue Date: 2000-12
Publisher: University of Malta. Faculty of Education
Citation: Borg, C. (2000). Lejn kurrikulu bikri minghajr pregudizzji. Education 2000, 8, 14-17.
Abstract: Meta tissemma l-kelma pregudizzju fil- kuntest tat-tfulija bikrija, ikun hemm min jissuggerixxi li ghandna nhallu lit-tfal jghixu tfulithom bil-kwiet. Hafna genituri ta' tfal zghar, u edukaturi li jahdmu fi l-qasam tat- tfulija bikrija,jahsbu li t-tfal huma protetti mill- pregudizzji u s-suggettivitajiet tad-dinja adulta. Il-fehma ta' hafna adulti, li l-gnien tat-tfal huwa mnaqqi minn kull pregudizzju, tistona mar-rizultati tar-ricerka dwar l-izvilupp ta' l- attitudnijiet u l-identitajiet tat-tfal zghar. Imnebbah minn din ir-ricerka, u mgharrafmill- ghanijiet u l-principji tal-Kurrikul u Minimu Nazzjonali, dan l-artiklu jipproponi kurrikulu bikri li , filwaqt li jenfasizza s-sbuhija tad- diversita socjo-kulturali,jattakka l-pregudizzji u l-imgiba diskriminatorja.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56071
Appears in Collections:Education 2000, no. 8
Education 2000, no. 8
Scholarly Works - FacEduAOCAE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Education20008A4.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.