Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56123
Title: Blu u bl-istilel
Authors: Scerri, Joseph
Keywords: Flags -- Malta -- Rabat -- History
Legends -- Malta -- History
Socjeta' San Pawl Banda Konti Ruggieru (Rabat, Malta)
Ghaqda Mużikali L`Isle Adam (Rabat, Malta)
Feast of St. Paul -- Malta -- Rabat
Monroy, Gonsalvo, Count of Malta, active 15th century
Malta -- History -- Aragonese and Castillians, 1283-1530
Collegiate Church of St. Paul (Rabat, Malta) -- History
Paul, the Apostle, Saint -- Art
Preti, Mattia, 1613-1699. St Paul dispersing the Moors
Issue Date: 1994
Publisher: Rabat, Malta : Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl
Citation: Scerri, J. (1994). Blu u bl-istilel. Rabat Festi Taghna 1994, 17,19,21,23
Abstract: F'dan l-artiklu l-awtur jaghti taghrif dwar ir-raguni li fil-festa ta' San Pawl fir-Rabat Malta tidher tittajjar bandiera blu bl-istillel meta fit-tradizzjoni Rabtija l-istilel u l-kulur blu huma aktar assocjati ma' San Guzepp. Din il-bandiera fin-nofs, fuq l-isfond blu ghandha arma kbira b'kuruna fuqha. FI-isfond ta' I-arma naraw il-kuluri abjad u ahmar mehudha mill-bandiera Maltija Ii jfakkruna Ii San Pawl hu Missier u patrun tagnna I-Maltin. Fuq dawn naraw is-sejf u I-lifgha. Is-sejf ifakkarna fil-Martirju ta' I-Appostlu Missierna, il-festa Ii niccelebraw fir-Rabat. II-lifgha tfakkarna fil-grajja tan-Nawfragju ta' San Pawl, liema grajja welldet ir-religjon nisranija f'pajjizna. Fuq din I-arma preciz wiened isib il-kuruna. Din m'hix kuruna komuni. Kull titlu jitlob kuruna differenti. Din iI-kuruna hi dik marbuta mal-martri. Ghandha I-ponot tagnha forma tal-ponot tal-palma Ii wkoll hi assocjata mal-martri. Taht I-arma preciz hemm miktuba is-sena 1427 u mxerrda b'simetrija madwar I-arma naraw hafna stilel imxerdin. Dan l-isfond blu bl-istilel ghandu origini minn leggenda marbuta mal-attakk li l-gharab kienu ghamlu fuq Malta 1429. Dawn kienu kwazi rebhu l-gzira imma fl-ahhar minghajr raguni telqu. Il-leggenda tghid li bezghu minn San Pawl li kien attakkhom fuq ziemel abjad liebes mantell blu bl-istillel. Din it-tradizzjoni damet maghna l-Maltin ghal hafna snin fil-fatt Mattia Pretia pitter din il-grajja fil-Katedral tal-Mdina.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56123
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blu bl-istillel.pdf553.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.