Programme Description

Programme DescriptionUniversity of Malta

Faculty of Arts

Master of Arts in Maltese
(M.A.(Melit.))

(for courses commencing October 2018)

YEAR ONE

L-istudenti huma mitluba jiksbu total ta' 90 Krettu assenjati fuq perjodu ta' 6 Semestri ta studju fuq bażi part-time.

L-istudenti huma mitluba li jirreġistraw għal taqsimiet studju kif imħabbar mill-Bord.


L-istudenti jistgħu jagħżlu li jagħmlu jew MAL5001 u/jew MAL5002 (iġifieri 2 kretti u/jew 4 kretti), offruti bħala elettivi mid-Dipartiment tal-Malti skont dan il-programm, jew inkella jagħżlu li jagħmlu 5 kretti f'taqsima/taqsimiet-studju relatati mal-qasam magħżul tar-riċerka offruti minn dipartimenti oħra, skont il-bżonn u bl-approvazzjoni tas-superviżur.

Semester 1

Obbligatorji (L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet).

ATS5201 Methods of Research 5 ECTS
MAL5099* Dissertation 80 ECTS

Elettivi L-elettivi jiġu offruti biss jekk l-iskeda tal-ħinijiet tippermetti.

MAL5001 Il-Metodoloġija tal-Qasam Magħżul ta' Riċerka 1 2 ECTS
MAL5002 Il-Metodoloġija tal-Qasam Magħżul ta' Riċerka 2 4 ECTS

*L-istudenti huma mistennija jibdew jaħdmu fuq it-teżi fl-ewwel semestru tas-sena akkademika 2018/19 u jtemmuha sa tmiem it-tieni semestru tas-sena akkademika 2020/21.Semester 2

Elettivi L-elettivi jiġu offruti biss jekk l-iskeda tal-ħinijiet tippermetti.

MAL5001 Il-Metodoloġija tal-Qasam Magħżul ta' Riċerka 1 2 ECTS
MAL5002 Il-Metodoloġija tal-Qasam Magħżul ta' Riċerka 2 4 ECTS
Dan il-programm ta' studju jaqa' taħt ir-Regolamenti Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji ta' wara l-Ewwel Grad tal-2008 u taħt l-Ordinamenti għall-għoti għall-Grad tal-Maġisteru fl-Arti - M.A. - taħt l-awspiċi tal-Fakultà tal-Arti.
 
Last Updated: 19 November 2018
 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
Unless for exceptional approved reasons, no changes to the programme of study for a particular academic year will be made once the students' registration period for that academic year begins.

https://www.um.edu.mt/course/programme