L-Università ta' Malta

Ir-Riċerka
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

Bħala għajnuna fir-riċerka, hawn issib l-indiċijiet tal-artikli tal-edizzjonijiet kollha tar-rivisti Il-Malti, Leħen il-Malti, Journal of Maltese Studies u L-Imnara.

Dawn l-indiċijiet tal-artikli kollha tal-erba' rivisti qed inkomplu naġġornawhom. Tajjeb li minn żmien għal żmien terġa' tiċċekkjahom mis-sit.

1) Il-Malti (1924- ) tal-Akkademja tal-Malti.

2) Leħen il-Malti (1931- ) tal-Għaqda tal-Malti - Università [PDF]. Ara wkoll din.

3) Journal of Maltese Studies (1961-2010) tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università [PDF]. Ara wkoll din.

4) L-Imnara tal-Għaqda Maltija tal-Folklor [PDF]. Ara wkoll din.

 

Tajjeb tirreferi wkoll għal dawn:

5) Il-listi tat-teżijiet b'rabta mal-Malti

6) Il-listi tat-teżijiet b'rabta mat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni tal-Malti


Tagħrif utli ieħor tista' ssibu fis-sit Malta: History, Language and Literature tas-Sur William Thierens li qed jagħmel biċċa xogħol kbira għar-riċerka fuq l-istorja, il-lingwa u l-letteratura Maltija.

 

Tista' tfittex ukoll f'dawn iż-żewġ teżijiet fuq il-programmi tal-festi, li jista' jkollhom xi artikli marbutin mal-Malti:

7) Joseph Grech: Kitbiet fil-Programmi tal-Festi: Biblijografija ta' Kontributi li dehru fil-Pubblikazzjonijiet Festivi tal-Parroċċi f'Malta u Għawdex, 1991-1993. Dip.LIS 1998.
 
8) Malcolm Schembri u Kenneth Caruana: A Bibliography of Contributions in Publications Issued by Maltese Band Clubs, 2004-2009. Dip.LIS 2011.

Avviżi
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
L-applikazzjonijiet miftuħin
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jerġa' jiftaħ f'Ottubru 2018
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
Medical Maltese Proficiency Certificate
For applicants with overseas qualifications
Midalja tad-Deheb għall-Prof. Oliver Friggieri
Oliver Friggieri onorat b'midalja tad-Deheb mill-Akkademja tal-Malti
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 7/3/2016

Log In Dħul