L-Università ta' Malta

Ir-Riċerka
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

Bħala għajnuna fir-riċerka, hawn issib l-indiċijiet tal-artikli tar-rivisti Il-Malti, Leħen il-Malti, Journal of Maltese Studies, l-aċċent u L-Imnara. Dawn jiġu aġġornati minn żmien għal żmien u, meta jkollna verżjoni aġġornata tagħhom, intellgħuha.

1) Il-Malti (1924- ) tal-Akkademja tal-Malti.

2) Leħen il-Malti (1931- ) tal-Għaqda tal-Malti - Università [PDF]. Ara wkoll din.

3) Journal of Maltese Studies (1961-2010) tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università [PDF]. Ara wkoll din.

4) l-aċċent (2009- ) tad-Dipartiment tal-Malti tal-Kummissjoni Ewropea fil-Lussemburgu [PDF]. Ara wkoll din.

5) L-Imnara tal-Għaqda Maltija tal-Folklor [PDF]. Ara wkoll din.

6)  L-indiċi ta' Sagħtar, mill-ħarġa 1 sal-ħarġa 350 

7) Il-ħarġiet ta' Leħen il-Malti

8) Il-ħarġiet ta' L-Imnara

 

Tajjeb tirreferi wkoll għal dawn:

6) Il-listi tat-teżijiet b'rabta mal-Malti

7) Il-listi tat-teżijiet b'rabta mat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni tal-Malti


Tagħrif utli ieħor issibu fis-sit Malta: History, Language and Literature tas-Sur William Thierens li qed jagħmel biċċa xogħol utli ħafna għar-riċerka fuq l-istorja, il-lingwa u l-letteratura Maltija. Tista' tfittex ukoll f'din il-lista biblijografika ta' pubblikazzjonijiet u riżorsi lingwistiċi tal-Malti miġbura mid-Dipartiment tal-Malti u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

 

Dawn iż-żewġ teżijiet fuq il-programmi tal-festi wkoll jista' jkollhom xi artikli marbutin mal-Malti:

8) Joseph Grech: Kitbiet fil-Programmi tal-Festi: Biblijografija ta' Kontributi li dehru fil-Pubblikazzjonijiet Festivi tal-Parroċċi f'Malta u Għawdex, 1991-1993. Dip.LIS 1998.
 
9) Malcolm Schembri u Kenneth Caruana: A Bibliography of Contributions in Publications Issued by Maltese Band Clubs, 2004-2009. Dip.LIS 2011.

Avviżi
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
L-applikazzjonijiet jagħlqu fil-11 ta' Jannar 2019
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jerġa' jiftaħ f'Ottubru 2018
Attivitajiet tad-Dipartiment
Ara t-taqsima tal-Attivitajiet u t-Tradizzjoni Orali mill-menù tax-xellug tas-sit.
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
Medical Maltese Proficiency Certificate
For applicants with overseas qualifications
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 16/5/2019

Log In Dħul