Fl-Antiporta tal-Millennju Collection home page Statistics

Logo


Fl-Antiporta tal-Millennju jippreżenta l-fehmiet ta’ għadd ta’ esperti f’diversi oqsma tat-tagħlim, tar-riċerka u ta’ l-impenn soċjali dwar x’qed jistenna lil pajjiżna fil-bidu ta’ millennju ġdid. Bi stedina tal-Kap ta’ l-Opposizzjoni, dawn l-esperti nġabru flimkien nhar il-21 ta’ Jannar 1995 biex iwieġbu għall-mistoqsija “X’inhuma l-isfidi li l-Millennju l-ġdid se jippreżentalhom? Kif nistgħu nilqgħu għal dawn l-isfidi?”

Maħruġ mid-Dipartiment tat-Tagħrif Partit Laburista 1995

Sensiela Kotba Soċjalisti

SKS - 62

Mitbugħ fil-Marsa Press

Browse
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
Issue DateTitleAuthor(s)
1995Is-sehem tal-psikoloġija fit-tfassil tal-policiesDarmanin, Alfred
1995Ħtieġa ta' pjan strateġiku għall-UniversitàMallia, Edward A.
1995L-ethos Malti mheddedSammut, Frans
1995L-intellettwali u l-klassi diriġenti f'MaltaInguanez, Joe
1995Kwalita`, faqar, assunzjonijietMiceli, Pauline
1995“Ir-riċerka hija r-ruħ tal-Università”Ellul-Micallef, Roger
1995"Town and country planning" : Il-perit u lil hinn minnuGauci, Paul
1995Arkitettura u ambjent : “Burning down the house to stay warm”De Bono, Martin J.
1995Għandha titnaqqas l-arroganza tal-poterMassa, Daniel
1995Lil hinn mill-miti tal-privatizzazzjoni u nazzjonalizzazzjoniEllul, Andrew
1995L-arka ta’ Noe u l-ħmira : ir-rilevanza tal-Vanġelu għall-ġejjieniPace, Paul
1995Spluzjoni ta' problemi etici u morali fil-medicinaCamilleri-Podesta, Marie Therese
1995Bil-flus taghmel triq fil-baharBriguglio, Marie
1995Teatru u kultura : biex il-vizjoni ta' whud ma ssirx inkubu ta' haddiehorCremona, Vicki Ann
1995Biex il-krizi ta' l-ideologiji ma tkunx krizi ta' valuriFriggieri, Joe
1995Il-Htiega tar-ricerka xjentifikaFelice, Alex
1995Dimensjonijiet godda tal-hobz u l-helsienFrendo, Henry
1995Biex il-ligijiet ghaIl-protezzjoni ta' l-ambjent ma jibqghux biss fuq il-kartaAxiak, Victor
1995Konservatizmu u centralizzazzjoni fl-edukazzjoni f'epoka ta' tibdil mghaggelWain, Kenneth
1995L-edukazzjoni ta' l-adultiMayo, Peter
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23