Our programmes

Our programmes

The programmes you can listen to on Campus 103.7
October - December 2023

LIVE PROGRAMMES

Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Antonella Galea Loffreda
Programm radjofoniku li se jixxandar b’mod dirett kuljum fuq Campus 103.7 bejn il-ħin tas-7:00 u l-10:00 ta’ filgħodu. L-għan ewlieni tagħna hu li nwasslu programm li jappella u jattira udjenza vasta u għaldaqstant il-kontenut ser ikun wieħed leġġer illi primarjament jiffoka fuq lifestyle u divertiment. Ma jistax jonqos illi l-programm iservi wkoll bħala għodda sabiex titwassal informazzjoni edukattiva u kulturali kif ukoll bħala leħen l-Università ta’ Malta. Campus Breakfast ser jagħti spazju mhux biss lill-għaqdiet tal-istudenti iżda wkoll lid-diversi fakultajiet li permezz tal-intervent tagħhom tul l-iskedi sejrin mhux biss iżommu lis-semmiegħa infurmati dwar diversi aspetti iżda saħansitra jippromowovu l-korsijiet ta’ studju illi toffri l-Università.

Tul: 180 minuta
mis-7:00am sal-10:00am

Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Sonia Young
Programm mexxej stil magazine b’intervisti dwar suġġetti varji bħal kura tal-annimali, wellbeing, il-mediċina, l-ikel, il-kura tal-ġnien u l-pjanti, imżewwaq b’mużika u features li jinżlu tajjeb għall-istaġun tax-xitwa.

Tul: 120 minuta
Tliet darbiet fil-gimgħa mill-10:00am sa nofsinhar

Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Eman Borg
Campus Brunch se ikun qed iwassal numru ta’ intervisti, attivitajiet li s-segwaċi ta’ Campus 103.7 jistghu jipparteċipaw fihom. L-għan mhux biss li nitgħallmu ma’ numru ta’ mistiedna imma li anke segwaċi ta’ Campus Brunch jippartecipaw fl-attivitajiet li jsiru. Dan huwa mod ieħor kif Campus 103.7 qed ikun viċin in-nies, fejn flimkien nibnu kommunità waħda b’saħħitha. Il-Brunch tat-Tnejn u l-Erbgħa se jkun kollu minn lenti żagħżugħa fejn se jkunu mistiedna diversi għaqdiet universitarji, il-KSU u anki studenti infushom.

Tul: 120 minuta
It-Tnejn u l-Ġimgħa bejn l-10:00am u nofsinhar

Programm radjofoniku bil-Malti li se jixxandar b’mod dirett kuljum dirett  fuq Campus 103.7 bejn il-ħin tal-4pm u 6pm waqt li i-nies sejrin lura d-dar. Jinkludi wkoll aħbarijiet dwar dak li jkun għaddej f’pajjiżna, sports, arti u kultura però l-enfasi se tkun il-mużika.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Dr Mario Thomas Vassallo
Diskussjoni s-Sibt filgħodu b’temi kurrenti li jolqtu l-interessi tal-pubbliku inġenerali. Dan it-tip ta’ programmar huwa innovattiv għall-istazzjon għax se joħloq dibattitu ‘LIVE’ fl-istudjo fuq ġrajjiet kurrenti, fenomeni kontemporanji u aspetti oħrajn li jolqtu l-politika, is-soċjetà, l-ekonomija u l-kultura ta’ pajjiżna. Flimkien mal-esperti u l-esponenti mistednin, il-pubbliku se jkun jista’ jintervjeni permezz ta’ telefonati waqt il-ħin tad-diskussjoni fl-istudjo. Mhuwiex l-iskop ta’ din is-sensiela li toħloq sensazzjonaliżmu, imma li ddawwal l-opinjoni pubblika b’fehmiet razzjonali, studjati u b’rispett sħiħ lejn fehmiet opposti.

Tul: 120 minuta


NEW PROGRAMMES

Produzzjoni Mark Aquilina
Programm li se jħares lejn l-ivjaġġar permezz ta’ diversi pajjiżi bħal Polonja, l-Olanda, is-Slovenja, s-Serbja u bosta pajjiżi anki fil-Lvant Imbiegħed. Permezz ta’ mużika, kurżitajiet u fatti interessanti din is-sensiela għandha tinżel tajjeb għal dawk li jħobbu s-safar.

Tul: 58 minuta
Ottubru - Dicembru 2023

Produzzjoni Martin Debattista u Charles Debono
Sensiela li se tiddiskuti diversi aspetti tat-tieni gwerra dinjia, fosthom, il-bidu tal-gwerra, id-difiża maltija, Maltin internati u anki barranin, il-war damage, il-Mellieħa fil-gwerra bħala case study, il-ħajja soċjali, il-media u l-propaganda, il-Victory Kitchen u bosta suġġetti oħra relatati.

Tul: 30 minuta

Patricia Solomone & Perit Stephen Mangion
Sensiela bl-Ingliż msejjsa fuq il-ktieb The Path to Redemption mill-awtur Stephen Mangion. Rakkont dwar żewġ karattri li jsibu lilhom infushom waqt il-pellegrinaġġ Camino de Santiago fost episodji li jinqalgħu matul il-vjaġġ.

Tul: 30minuta

Produzzjoni ta’ Andre Farrugia u Jake Smith
‘Fil-Qosor’ - programm tar-radju dinamiku, maħluq mill-istudenti għall-istudenti. Programm li joffri taħlita ta' divertiment u serjetà, u jidħol fil-profond tal-ħajja studenteska filwaqt li jindirizza suġġetti li jqanqlu kemm il-ħsieb kif ukoll is-sens umoristiku ta’ dak li jkun. Ippreżentat minn-grupp ta' studenti spiritużi, il-programm jesplora l-vjaġġ akkademiku tal-istudent u joħloq diskussjonijiet fuq suġġetti kemm xejn kontroversjali li huma important fil-ħajja ta' llum. L-iskop ta’ dan il-programm huwa li jikkrea pjattaforma għal konversazzjonijiet ħielsa, jeżamina numru ta' 'trends' f'dak li huwa l-‘pop culture’ u jidħol fil-fond f'numru ta' aspetti tas-soċjeta ta' llum filwaqt li ma jonqosx is-sens umoristiku taż-żgħażagħ involuti. Ingħaqad mat-tim ta’ ‘Fil-Qosor’ għal vjaġġ eċitanti fid-dinja u l-esperjenzi tal-istudent tal-lum.

Tul: 60 minuta

Dr Joe Schembri
Sensiela bl-Ingliż li se tiddiskuti suġġetti bħall-isports, is-suq globali, l-innovazzjoni, id-dinja diġitali u suġġetti oħra relatati permezz ta’ mistiedna fl-istudios. Din is-sensiela saret bil-kollaborazzjoni tal-bank HSBC

Tul: 30 minuta

Produzzjoni ta’ Aleks Farrugia u Colin Fitz
Sensiela li permezz ta’ temi differenti kull gimgħa se tiddiskuti l-era tad-disgħinijiet, żmien fejn Malta u d-dinja raw bidliet kulturali, teknologici u politici.

Tul: 60 minuta

Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Prof. Charles Briffa u Celaine Buhagiar
Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-“kultura” f’qagħda quddemija tal-għarfien uman. Jipprovdi wisgħa fejn il-kultura tiltaqa’ mal-kliem f’kuntest.

Tul: 30 minuta

Produzzjoni ta’ Amy Camilleri Zahra b’kollaborazzjoni mal-Fakultà għall-Benesseri Soċjali
Diskussjoni kull ġimgħa imtellgħa mill-Fakultà, b’temi li għandhom jolqtu lill-pubbliku inġenerali kif ukoll lil dawk li jistgħu jitħajru jistudjaw fi ħdan l-istess Fakultà.

Tul: 30 minuta

Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Colin Fitz
Sensiela li se tintervista ġurnalisti veterani llum irtirati bħal Reno Bugeja, Joe Dimech, Victor Agius, Paul Azzopardi, Anna Bonanno u ohrajn li anki ġejjin mill-qasam sportiv, fejn flimkien magħhom immorru lura fiż-żmien u niftakru anki f’xandir ta’ avvenimenti speċjali, fi żmien meta t-teknoloġija kienet fi stadju bikri.

Tul: 30 minuta

 

CONTINUATION OF PRODUCTIONS

Produzzjoni ta’ Leanne Ellul, Claudia Calleja u Karsten Xuereb
Din is-sena l-NGO Inizjamed tagħlaq 25 sena u s-sensiela proprju ħa tmur lura fiż-żmien u tfakkar l-istorja tagħha, poeżiji, insemmgħu clips mill-Festivals eċċ. Qed nipproponu li jkun hemm panel ta’ 4 persuni kull darba minflok preżentaturi fissi wkoll, biex il-programm ikun ftit differenti.

Emanuel Buttigieg u Liam Gauci
Dan il-programm jistieden lis-semmiegħa għal taħdita mnebbħa minn Clio, li fil-mitoloġija tal-Greċja tal-qedem, kienet il-muża tal-istorja u l-istoriċi. F’din is-sensiela ġdida għal Campus 107.3, Emanuel Buttigieg u Liam Gauci ser jiddiskutu numru ta’ temi storiċi u kontemporanji. L-għan huwa li nsawru qafas fejn l-imgħoddi (dak li seħħ) u l-istorja (d-dixxiplina li tipprova tagħmel sens minn dak li seħħ) jiltaqgħu sabiex flimkien jinsġu stampa aktar ħajja. Fost temi oħra, nippjanaw li niddiskutu dawn li ġejjin: Il-Kavallieri x’għamlu għalina? L-aqwa ħames gran mastri, Mintoff, Pesti u pandemiji, L-aqwa ħames gvernaturi kolonjali, Fake history fl-istorja Maltija, Nisa prominenti fl-istorja ta’ Malta, Il-Mediterran: ċentru jew periferija? Xi tfisser storja globali?,Invażjonijiet, Fortifikazzjonijiet: tajbin u ħżiena, Eroj u anti-eroj.

Tul: 30 minuta

Wilfred Kenely
Stejjer ta’ Riċerkaturi u Riċerka li qed iġibu bidla f’ħajjitna; programm li jlaqqgħana ma’ riċerkaturi li qed jagħmlu xogħol ta’ valur għoli ħafna grazzi għall-għajnuna finanzjarja li qed jirċievu mill-Fond tar-Riċerka tal-Università ta’ Malta (RIDT). Il-programm jitmexxa minn Wilfred Kenely, Kap Eżekuttiv tal-RIDT, u fih insiru nafu mhux biss ix-xogħol li qed jagħmlu dawn ix-xjentisti, imma anke xi ftit dwarhom u dwar kif għażlu r-riċerka bħala il-karriera tagħhom. Il-programm ilaqqgħana wkoll ma’ organizzazzjonijiet u individwi li għażlu li jgħinu din il-kawża billi għamlu donazzjonijiet sabiex tikber ir-riċerka fl-Università ta’ Malta.

Tul: 30 minuta

Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Dr Toni Sant
Hekk kif dħalna fit-tielet deċenju tas-Seklu 21, ikun tajjeb li nagħtu ħarsa lejn l-aktar esponenti sinifikanti fix-xena tal-mużika f'Malta, ’l hinn mill-ovvju ippreżentat mill-Eurovision Song Contest, X-Factor, u festivals popolari. Is-sensiela proposta tuża ġeneri u/jew temi varji biex toffri profili dettaljati dwar dawn il-mużiċisti Maltin tas-Seklu 21, u fl-istess waqt tiddokumenta l-iżvilupp ta’ dak il-ġeneru partikolari f'Malta matul l-aħħar 20 sena.

Tul: 60 minuta

Produzzjoni ta’ Dr Charles Xuereb
Sensiela li se tkompli diskussjoni ma’ akkademiżi minn oqsma differenti biex jiddiskutu fl-istudio aspetti diversi tad-dekolonizazzjoni. Wara l-Indipendenza u r-Repubblika kemm fadlilna influwenzi Brittaniċi? X’għamilna s’issa wara li sirna rgħajna f’idejna biex niffurmaw dak li għandna bżonn għal pajjiżna? Kemm bqajna nimmudellaw fuq dak li kien qabel? Fhiex wasalna f’dan l-iżvilupp? Fit-taħdit u l-kitba, fid-drawwiet tal-ikel jew tal-Milied, fl-arti, fl-arkitettura, fl-edukazzjoni, fl-imġieba tagħna, fl-ekonomija u l-politika, fl-iggvernar, fl-istrutturi soċjali – minn transport sa kostruzzjoni – fil-ġustizzja, fil-festi, fil-libertajiet soċjali – minn divorzju sa abort, ewtanisja, is-saħħa – fit-turiżmu, fil-ġurnaliżmu, fil-morali u r-reliġjon saħansitra fejn jidħlu żwiġijiet imħallta, fir-rakkonti ta’ ġrajjietna, fid-diplomazija, fil-politika barranija tal-pajjiż.

Tul: 30 minuta

Karl Wright & Claire Borg
Programm li jfittex li jilħaq lill-individwi u/jew ġenituri li jgħixu waħedhom, lill-koppji, lill-ġenituri, lin-nanniet u lil kull min huwa miftuħ jirrifletti dwar għeruqu, il-familja. Programm ta’ Karl Wright.

Tul: 60 minuta

Produzzjoni ta’ Roberto Calleja
Sensiela li se tidħol ġewwa l-Junior College u tħares mill-qrib lejn dak li qed jigi offrut lill-istudenti. Kemm mil-lat akkademiku kif ukoll aspetti oħra marbuta ma’ sport, opportunitajiet barra l-kampus, avvenimenti u programmi li jagħmlu l-ħajja ta’ student tal-Junior College aktar interessanti. Produzzjoni tal-Junior College

Tul: 30 minuta

Andrew Zammit
Programm ta’ mużika Maltija, b’uħud mill-aqwa siltiet li ħarġu minn artisti Maltin, kemm dawk riċenti kif ukoll mill-passat.

Tul: 60 minuta

Paul Giordimaina
Sensiela ta’ mużika jazz, kurżitajiet interessanti dwar dan il-ġeneru ta’ mużika u intervisti qosra ma' esponenti fix-xena tal-jazz.

Tul: 60 minuta

Din is-sensiela leġġera tintervista lill-mistedna ta’ Sergio Grech dwar l-esperjenza partikulari tagħhom tal-iskejjel primarju u sekondarji li attendew. Kull programm ikun ta’ nofs siegħa. Kunċett sempliċi ħafna imma li tista’ tgħin f’dik li hi storja orali nazzjonali. Bla dubju, se joħorġu l-ismijiet ta’ ħafna għalliema li l-ebda storiku tal-edukazzjoni qatt ma kellu l-opportunità li imqar jirreġistra isimhom minħabba l-vastezza tal-argument. Nitkellmu wkoll dwar skrivani u persuni anċillari u għala le, xi praspura jew praspar li setgħu saru kif ukoll il-kotba li kienu jintużaw u l-għodod imħaddma għat-tagħlim. Fost il-mistiedna Giovanni Bonello, John Demanuele, Andre Debattista, Francesca Balzan, Alison Casha, Trevor Zahra u oħrajn.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Gerald Fenech u Gorg Peresso
Għażla ta’ mużika li mas-sbuħija tgħaqqad id-divertiment mużikali, b’tagħrif mal-għażliet varji minn opri, operetti, siltiet minn sinfoniji u kunċerti, mużika sagra u melodiji li jibqgħu immortali.

Tul: 120 minuta
39 ġimgħa

It-Tnejn - Michelle Attard Tonna
It-Tlieta - Michael Falzon
L-Erbgħa - Andrew Azzopardi
Il-Ħamis - Steve Ellul
Il-Ġimgħa - Joe Mizzi


https://www.um.edu.mt/services/campus1037/programmes/