Programmes this summer

Programmes this summer

Details about the programmes you can listen to on CampusFM 103.7 and about our contributors

Summer Schedule 2020

Programm ta’ mużika u kantawturi klassiċi bil-Malti ma' Dr Silvio Camilleri.
Programm ta’ mużika jazz imħejji u ppreżentat minn Tony Pace, espert f’dan il-ġeneru.
Din is-sensiela tkompli b’għażla ta mużika li mas-sbuħija tgħaqqad id-divertiment mużikali, b’tagħrif mal-għażliet varji minn opri, operetti, siltiet minn sinfoniji u kunċerti, mużika sagra u melodiji li jibqgħu immortali. F’din is-sena ddedikata lill-250 mit-twelid ta’ Beethoven, ma tonqosx għażla żgħira f’kull programm ta' mużika, aktarx mhux tant magħrufa ta’ Beethoven. Il-progrmam hu mħejji u ppreżentat minn Gorg Peresso u Gerald Fenech.
Sensiela li matulha se nissuġġerixxu lis-semmiegħa kotba x’jaqraw matul l-istaġun sħun tas-sajf. Is-suġġerimenti imma mhux se jingħataw mill-preżentatur Sergio Grech imma mill-mistiedna tiegħu. Hi għażla suġġettiva, imma bla dubju, wiesgħa biżżejjed biex tolqot il-gosti ta’ kulħadd.
Sensiela ta' intervisti ma' artisti, entitajiet, gruppi, kumpaniji, skejjel tal-arti, dwar x'qiegħed isir bħalissa fid-dawl ta' dan kollu li laqatna tul il-Covid-19, l-inizjattivi li qed jittieħdu u anke x'inhuma il-pjanijiet, u l-preparamenti tagħhom għal meta noħorġu minn dan il-perjodu. Se jinkludi wkoll qari mingħand awturi, marbuta ma' dawn iż-żminijiet li ninsabu fihom. Programm ta’ Joseph Galea.
Ħarsa lejn ir-rakkont ta' Vincenzo Borg minn Birkirkara. Liam Gauci jintervista diversi mistiedna fuq is-suggett kif ukoll se nisimghu qari bit-taljan li nkiteb f’forma ta’ djarju li jirrakkonta x’ġara f’dak il-perjodu.
Mario Coleiro flimkien ma' Joseph Galea, se jduru diversi festi maġġuri u sekondarji madwar Malta u Ghawdex u jiddiskutu dan il-kult li għadu verament b’saħħtu f’pajjiżna. Se nduru diversi parroċċi, bliet, bażiliki u kolleġġjati u nsiru nafu kurżitajiet interessanti. Soċjetajiet u għaqdiet ta’ baned, skulturi li ħadmu fuq statwi uniċi, kif ukoll se naghtu ħarsa lejn festi tal-ġirien tagħna fost l-eqreb bhal Sqallija. Programm li jħares lejn il-kronoloġija ta’ kif żviluppa dan il-fenomenu tal-festi.
Numru ta’ letturi jippreżentaw lectures għal studenti tal-U3E li minħabba l-pandemija tal-Covid-19 ma setgħux jibqgħu jattendu għal-lectures.
Programm bil-Malti, ippreżentat minn numru ta’ professjonisti u akkademiċi li għandhom x’jaqsmu mas-saħħa mentali u l-psikoloġija. Din kienet inizjattiva tal-Health & Wellness Centre fi ħdan L-Università ta’ Malta, u Campus FM mill-ewwel offra s-servizzi ħalli l-produzzjonijiet jitwasslu lil firxa iktar wiesgħa ta’ semmiegħa.
Din is-sensiela popolari tar-radju/dokudrammi tkompli b’episodji ġodda rreċtati minn żewġ/tliet ilħna. L-ingredjenti huma antiki imma dejjem imġedda - tagħrif, rakkont, ilħna, effetti sonori, mużika, immaginazzjoni - bil-għan li jagħmlu kull programm Programm bil-kulur għar-Radju U l-moħħ tassew isir palk. Il-kitba u l-addattament hi ta’ Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma' Celaine Buhagiar.
Lino Farrugia iwasslilna din is-sensiela li tħares lejn l-istorja tat-teatru, minn zmien il-qedem sa zmienna. Permezz tal-mistieden residenti u espert fis-suġġett, Dr Marco Gela, insiru nafu aktar dwar id-dinja tat-teatru, l-ewwel kitbiet għal palk, atturi u ħafna aktar affarijiet interessanti. Nisimgħu wkoll jiġu dramattiżati siltiet meħudha minn xogħlijiet teatrali matul is-snin.
Sensiela li tiddiskuti siltiet mużikali li jkollhom agenda politika, għalhekk tinħoloq diskussjoni fuq l-implikazzjoni politika, soċjali u ekonomika. Programm imtellgħa mid-Dipartiment tal-Public Policy fi hdan L-Università ta’ Malta bi produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Dr Mario Thomas Vassallo.
Anton Farrugia se jaqra dan ir-rumanz celebri ta’ Francis Ebejer maqlub ghal Malti minn Prof. Charles Briffa fi zmien meta Ebejer kien ghadu haj. Il-grajja titratta l-ħbiberija u l-imħabba kumplessa tal-karattri fi żminijiet imwiegħra ta’ gwerra u l-psikologija taz-zgħozija li tgħaddi mid-diffikultajiet tat-tletinijiet għad-diffikultajiet tal-gwerra u timmatura maż-żmien.
Din is-serje titratta l-istorja tal-arkitettura ġewwa gżiritna mill-miġja tal-Kavalieri tal-Ordni ta’ San Ġwann sa żminijietna. Il-programmi huma imsawra madwar id-diversi arkitetti li taw sehemhom fl-evoluzzjoni tal-arkitettura f’pajjiżna minn Francesco Laparelli, Girolamo Cassar, Lorenzo Gafa, Emanuele Luigi Galizia u bosta oħrajn. Niddiskutu l-karriera u x-xoghlijiet tagħhom sabiex nifhmu aħjar l-iżvilupp tal-arkitettura f’pajjiżna matul iż-żmien. Produzzjoni tal-Prof. Joe Pirotta u l-Perit Conrad Thake.
Programm fejn Colin Fitz ilaqqagħna ma’ barranin li jaqsmu esperjenzi dwar l-għixien tagħhom f’pajjiżna. Il-mistiedna jvarjaw bejn CEOs barranin ta’ kumpannija, ambaxxaturi, footballers u anki immigrant li iżżewġu Maltin.
Meta ssemmi 'l Shakespeare, ħafna jqarrsu wiċċhom. Jgħidulek 'uff, xi dwejjaq! Tqil. Mhux interessanti...' u ħafna kummenti simili. Nassoċjawh ma’ lezzjonijiet twal u tagħlim bl-amment. Imma għal xi raġuni, 450 sena wara li twieled (għax din is-sena kien jagħlaq 450 sena kieku għadu ħaj) għadna naraw ix-xogħlijiet tiegħu jsiru films, u espressjonijiet minn tiegħu jintużaw fil-lingwaġġ ordinarju u kuljum tal-ingliżi. Mhix ħaġa tal-iskantament, meta tikkunsidra li biss biss kiteb 37 ‘play’ – dwar ir-rejiet tal-Ingilterra, dwar ir-Rumani, dwar l-imħabba, kemm traġika kif ukoll komika. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Bugelli.

https://www.um.edu.mt/services/campusfm/programmes