L-Università ta' Malta

L-Istaff
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

L-Istaff Akkademiku

Il-Kap tad-Dipartiment: Prof. Bernard Micallef

B.Ed. (Unuri), M.A., Ph.D.

Pożizzjoni: Professur Assoċjat

Oqsma ta' Interess fir-Riċerka: it-teorija letterarja, bi speċjalizzazzjoni fl-ermenewtika (it-teorija tal-interpretazzjoni) u fit-teorija tar-rispons tal-qarrej; il-kritika prattika tat-testi letterarji; l-istorja tal-ġeneri u tal-perjodi li jiffurmaw il-letteratura Maltija; il-fenomenoloġija kif applikata fil-letteratura.

Research Interests: literary theory, with specialization in hermeneutics and reader response; practical criticism; history of genre and movement in Maltese literature; phenomenology in literature.

Biblijografija [PDF]

Kuntatt

Bernard Micallef 

 

Prof. Albert Borg

B.A. (Unuri), D.Litt. (Ruma), Ph.D. (Edin.)

Pożizzjoni: Professur

Oqsma ta' Interess fir-Riċerka: il-grammatika Maltija; is-soċjolingwistika.

Research Interests: Maltese grammar; sociolinguistics.

Biblijografija [PDF]

Kuntatt

Albert Borg

Prof. Arnold Cassola

B.A. (Unuri), D.Lett. (Pisa), Dip. Perf. (Urbino)

Pożizzjoni: Professur

Oqsma ta' Interess fir-Riċerka: il-letteratura Maltija u komparattiva; l-istudji komparattivi Maltin-Taljani; l-istorja tal-lingwa Maltija; l-istudji Maltin, b'mod partikolari minn perspettiva storika-lingwistika-letterarja; l-Istorja tal-Migrazzjoni Maltija bikrija; L-Assedju ta' Malta 1565 - in-naħa l-oħra.

Research Interests: Maltese and Comparative Literature; Malto-Italian comparative studies; History of the Maltese Language; Maltese Studies, in particular from a historical-linguistic-literary perspective; History of Early Maltese Migration; The 1565 Siege - the other perspective

Biblijografija [PDF]

Kuntatt

Arnold_Cassola

Dr George Farrugia

B.Ed. (Unuri), M.A., Ph.D.

Pożizzjoni: Lettur Anzjan

Oqsma ta' Interess fir-Riċerka: il-ġens grammatikali fil-Malti; l-ortografija tal-Malti; it-taħlit fil-lingwa Maltija

Research Interests: grammatical gender in Maltese; Maltese orthography, Maltese as a mixed language

Kuntatt

George_Farrugia

Prof. Oliver Friggieri

B.A. (Ġen.), M.A., Ph.D., M.O.M.

Pożizzjoni: Professur

Oqsma ta' Interess fir-Riċerka: in-natura u l-medda tal-influwenza tal-kultura Taljana fuq il-Letteratura Maltija; il-karattru Mediterranju tal-letteratura Maltija.

Research Interests: the nature and extent of the influence of Italian culture on Maltese Literature; the Mediterranean character of Maltese Literature.

Biblijografija [PDF]

Kuntatt

Oliver Friggieri

Prof. Adrian Grima

B.A. (Ġen.), B.A. (Unuri), M.A., Ph.D.

Pożizzjoni: Professur Assoċjat

Oqsma ta' Interess fir-Riċerka: il-letteratura Maltija u l-letteratura tal-Mediterran; l-immaġinarju nazzjonali Malti; il-kunċetti ta’ “Mediterran” u ta’ “Ewropa;” il-letteratura kontemporanja Maltija (tas-seklu 21).

Research Interests: Maltese literature and literature in the Mediterranean; the Maltese national imaginary; the concept of the "Mediterranean" and "Europe;" contemporary Maltese literature.

Biblijografija [PDF]

Sit elettroniku

Kuntatt

Adrian Grima

Prof. Manwel Mifsud

B.A. (Unuri), Ph.D.

Pożizzjoni: Professur

Oqsma ta' Interess fir-Riċerka: l-istorja tal-ilsien Malti; il-morfoloġija tiegħu (sinkronika u dijakronika); il-kuntatt bejn l-ilsna; it-tifsil għal-lingwa.

Research Interests: history of the Maltese language; its morphology (synchronic and diachronic); language contact; language planning.

Biblijografija [PDF]

Kuntatt

Manwel_Mifsud

Dr Michael Spagnol

B.A. (Unuri), M.A. (Melit.), Ph.D. (Konstanz)

Pożizzjoni: Lettur

Oqsma ta' Interess fir-Riċerka: il-morfoloġija, is-semantika, il-lessiku u t-terminoloġija, il-Malti Mediku, il-lingwistika tal-korpus, l-aspett lessikali u grammatikali, is-soċjolingwistika, id-djalettoloġija, il-varjazzjoni lingwistika

Research Interests: morphology, semantics, lexicon and terminology, Medical Maltese, corpus linguistics, lexical and grammatical lexical aspect, sociolinguistics, dialectology, language variation

Biblijografija [PDF]

Kuntatt

michaelspagnol 

Dr Olvin Vella

B.A. (Unuri), P.G.C.E., M.A., Ph.D. (Melit)

Pożizzjoni: Lettur

Oqsma ta' Interess fir-Riċerka: il-pjanifikazzjoni lingwistika; l-istorja tal-ilsien Malti; id-dokumenti bil-Malti qadim; Vassalli.

Research Interests: language planning; history of the Maltese language, old documents written in Maltese; Vassalli.

Biblijografija [PDF]

Kuntatt

Olvin Vella


L-Istaff Amministrattiv

Therese Borg - Segretarja tad-Dipartiment
B.A. (Unuri), P.G.C.E., P.G.Cert EBM (Melit)

Kuntatt


Avviżi
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
L-applikazzjonijiet jagħlqu fil-11 ta' Jannar 2019
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jerġa' jiftaħ f'Ottubru 2018
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 16/11/2018

Log In Dħul